Seminarium om luftkvalitet: Luften i svenska städer - vad gäller för kvävedioxid?

BIL Sweden arrangerade 14 februari 2013 seminariet: Luften i svenska städer - vad gäller för kvävedioxid? Medverkande var bland andra miljöminister Lena Ek, Christer Johansson, Stockholms stad och Stockholms Universitet, Bertil Forsberg, Umeå universitet, Martin Juneholm, Trafikverket m.fl.

I diskussionerna om luften i våra städer är det oftast fokus på de höga partikelhalterna, men en viktig fråga som också aktualiserats i samband med översynen av EU:s luftpolitik är gränsvärdet för kvävedioxid och dess relevans som hälsoindikator. Fordonslagstiftningen i EU gör att kväveutsläppen från nya fordon från och med 2013 är mycket låga, men det tar tid innan ny teknik blir dominerande i trafiken. Med detta seminarium, ville vi öppna för debatt kring vad svenska städer kan och bör göra för förbättrad luftkvalitet

Se presentationerna från seminariet under filer.