Seminarium om gas och LNG som drivmedel för land- och sjötransporter

BIL Sweden, Energigas Sverige och Trafikverket bjuder in till seminarium om gas och LNG som drivmedel för land- och sjötransporter.

I dag utvecklas fordonsgasmarknaden i snabb takt, vilket är viktigt för att minska de tunga vägtransporternas klimat¬påverkan. Nu skärps också utsläppskraven för sjöfarten, vilket skapar nya möjligheter för flytande naturgas, LNG. Synergier kan skapas genom gemensam infrastruktur och distribution, vilket kan göra det miljövänligare bränslet mer tillgängligt för både vägtransporter och sjöfart.

Hur ser biogasproduktionen, importen och distributionen av fordonsgas och LNG ut i Sverige i dag och i framtiden? Hur hanteras bunkring till sjöfart? Underlättar verkligen naturgasen för mer biogasproduktion? Hur ser konsumenter, politiker och myndigheter på gas och LNG som miljövänligt bränsle?

För att diskutera dessa, och andra frågor, arrangerar BIL Sweden, Energigas Sverige och Trafikverket en dag som behandlar olika aspekter av gas och LNG som drivmedel för tunga landtransporter och sjöfart. Seminariet vänder sig till berörda branscher, myndigheter, politiker och tjänstemän samt opinionsbildare och media.

Alla som är intresserade av gasdrift för sjöfart och tung trafik är välkomna till ett tankeväckande seminarium!

Klicka här för program och anmälan