Vilka effekter får en ringled runt Stockholm?

Bil Sweden anordnade idag ett seminarium som handlade om att Stockholm växer snabbt och effektiva person- och godstransporter samt ett ökat bostadsbyggande är nödvändigt för regionens utveckling. Hur tillgodoser vi morgondagens transportbehov? Vilka effekter skulle en Östlig förbindelse ha på bostadsbyggandet, arbetsmarknaden och näringslivet?

På seminariet medverkade, Peter Huledal, Trafikverket, Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier, Anna Wersäll, Stockholms Handelskammare, Jonas Eliasson, KTH, Klas Dahlberg, Scania, Erika Ullberg, SLL, Kristoffer Tamsons, SLL. Se deras presentationer under filer.

12mars.png