Seminarium den 9 mars: Hur ska framtidens bilar parkera?

BIL Sweden arrangerade den 9 mars ett seminarium med fokus på parkering och bilens plats i storstäderna i framtiden. Det var den andra i en serie om hur framtiden med uppkopplade och automatiserade bilar kan komma att se ut.

Med en ökande befolkning kommer det att behövas mer av yteffektiv parkering i storstäderna, antingen under jord eller i höga byggnader. Det blir då möjligt att på allvar reducera långtidsparkering på de gator som behöver plats till annat. Uppkopplade och självkörande bilar kan bli en drivande faktor för detta. Samtidigt behövs någon som betalar för de nya lösningar som vi vill ha på plats. Sverige ligger redan högst i jämförelse mellan kostnader för boendeparkering i olika länder.

Detta var några av frågorna som diskuterades under seminariet: 
- Hur ser det ut med projektering och planering av nya lösningar?
- Hur kan självkörande och självparkerande bilar påverka parkeringsbehovet framöver?
- Kommer städerna att kunna kombinera bilfritt centrum med god biltillgänglighet?
- Hur ser efterfrågan och betalningsviljan för parkering ut?

Medverkade gjorde:
Johan Nyhus, Ordförande (S) i Trafiknämnden, Göteborgs stad; Anna König Jerlmyr, Oppositionsborgarråd (M), Stockholms stad; Roger Pyddoke, Forskare Transportekonomi, VTI; Stefan Gustavsson, Näringspolitisk chef, Västsvenska Handelskammaren; Magnus Höglund, Sverigechef, Q-park; Christian Rockberger, VD, Stockholm Parkering; Jessica Alenius, Vice VD BIL Sweden.

Längst ned på sidan finns samtliga presentationer från seminariet. 

För mer information kontakta Dan Jormvik, dan.jormvik@bilsweden.se, 070-559 77 07