Kontakt

Om oss

Mobility Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Medlemsföretagen svarar tillsammans för runt 97 procent av nybilsförsäljningen i Sverige. För Mobility Sweden är fordon en självklar del av det hållbara samhället där klimat, miljö, säkerhet, mobilitet, utveckling och tillväxt står i centrum.

Genom ACEA (Association des Constructeurs Européens d´Automobiles) och OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d`Automobiles) samarbetar vi med motsvarande organisationer i Europa och övriga världen.

Mobility Swedens vision till år 2030: Långsiktigt hållbara mobilitets- och transportlösningar.

Utsläppsfria

Nya fordon ska vara så energieffektiva att fossila bränslen kan fasas ut och ersättas med förnybara drivmedel och elektrifiering. Det sker med stöd av långsiktiga teknikneutrala styrmedel som främjar energieffektivisering och förnyelse av fordonsflottan. Det kräver även satsningar på fossilfria drivmedel i tillräcklig mängd och kvalitet.

Olycksfria

Nya fordon som framförs enligt trafikreglerna, hanteras korrekt och servas av tillverkarens auktoriserade serviceverkstäder ska ej orsaka dödsfall eller svåra skador. Det sker i linje med Nollvisionen och genom en internationellt sett hög lägstanivå för säkerhet i nya fordon på den svenska marknaden, samt hög kompetens och kvalitet på den auktoriserade eftermarknaden.

Konkurrenskraftiga

Nya fordon med effektiva mobilitets- och transportlösningar ger ökad tillgänglighet, konkurrenskraft och tillväxt. Kvalitet, säkerhet och miljöstandard ska löna sig. Det sker genom fri och sund konkurrens på fordons- och transportmarknaden. Det kräver en smart och rättvis transportbeskattning, långsiktiga spelregler och internationell harmonisering.