Att marknadsföra bilar med miljöargument – vad gäller?

Torsdag den 14 januari 2021 höll BIL Sweden ett webbinarium om regler och riktlinjer gällande miljöpåståenden vid marknadsföring av bilar till konsument. Webbinariet fokuserade bland annat på frågor som berör marknadsföring i bilhallar, annonser samt marknadsföring på nätet.


Detta webbinarium genomfördes i samarbete med Konsumentverket, Reklamombudsmannen och MRF. Införandet av WLTP-körcykeln, ny miljöbilsdefinition och ökad andel laddbara bilar i nyregistreringarna gör att det finns ett flertal nya begrepp med miljöpåstående och miljöargument som togs upp under webbinariet.
Även grunderna i marknadsföringslagen samt hur reglerna för etisk marknadsföring påverkar hur reklam för bilar får se ut ur ett miljöperspektiv togs upp.

Medverkande:
Charlotte Söderlund, jurist, Konsumentverket
Gunilla Welander, jurist, RO
Jakob Rönnerbäck, jurist, RO
David Norrbohm, vice vd och jurist, MRF
Anders Norén, teknisk chef, BIL Sweden
Ulf Svensson, teknisk samordnare, BIL Sweden
 

Se presentationerna från webbinariet nedan under Filer.
För mer information kontakta: Ulf Svensson, 072-7261791, ulf.svensson@bilsweden.se
 

  ß