Från fossilt till förnybart

Tisdagen den 21 november arrangerade BIL Sweden tillsammans med SPBI seminariet: Från fossilt till förnybart. 

Vilka utmaningar och möjligheter finns för att nå målet om 70 procent minskning av koldioxidutsläppen till 2030 inom transportsektorn? Hur stor andel bio-drivmedel finns i transportsektorn? Hur fort går elektrifieringen? Vilka effekter ger förny-bartdirektivet (RED), den förslagna reduktionsplikten och andra styrmedel för fordon och biodrivmedel? Var några av frågeställningarna som behandlades under seminariet.

BIL Swedens och SPBI:s medlemmar är de som tillsammans ska genomföra de stora förändringar som krävs för att nå klimatmålen och att gå från fossilt till förnybart.

Medverkade gjorde: Erik Ottoson (M) Trafikutskottet och Johan Büser (S), ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, experter från drivmedelsföretagen och fordonstillverkarna samt representanter från BIL Sweden och SPBI.

Nedan hittar ni materialer som visades under seminariet.