Förbifart Stockholm – hot eller möjlighet?

20 maj 2008 arrangerade BIL Sweden ett seminarum med rubriken "Förbifart Stockholm – hot eller möjlighet?" i World Trade Center i Stockholm

Viktiga fakta lyftes fram och kontroversiella aspekter diskuterades.

Här är delar ur programmet:

  • Är infrastruktursatsningar bra för ekononomisk tillväxt? Tore Englen, Nutek.
  • Hur ser kalkylerna för de stora väg- och järnvägsprojekten ut?  Johan Kreicbergs, vd Kreicbergs AB 
  • Kan man lita på de samhällsekonomiska kalkylerna? Jonas Eliasson, professor i transportsystemanalys och föreståndare för transportstudier.
  • Varför Förbifart stockholm? Bakgrund och nuläge. Riggert Andersson, projektledare Vägverket
  • Är Förbifarten ett klimatpolitiskt problem? Ulf Perbo, vice vd BIL Sweden.