Kommer laddinfrastrukturen bli en flaskhals för elektrifieringen?

Några av frågeställningarna som vi kommer att diskutera är:
- Hur snabbt gick det att bygga ut laddinfrastruktur i Norge och hur långt efter ligger Sverige?
- Vilka incitament finns för statliga respektive privata aktörer att bidra till laddmöjligheter?
- Vad gör staten och kommunerna för att påskynda satsningar på laddinfrastruktur?
- Kommer bonus-malus leda till att markant fler laddbara bilar säljs?

Medverkande; 
Ståle Frydenlund från Norsk Elbilsförening, Richard Nordin (C) & Johan Büser (S) från riksdagen, Hampus Magnusson (M) från Göteborgs stad, representant från Energimyndigheten och Jessica Alenius, vice VD BIL Sweden.

Tid: Fredagen den 30 november kl. 13:00 - 13:55.
Plats: Stora scenen på Svenska Mässan i Göteborg.

De 100 första som anmäler sig får även gratis inträde till elbilsmässan.

För anmälan till seminariet klicka här 

Varmt välkommen!

Länk till eCar Expos hemsida.

För mer information kontakta Victoria Elmgren victoria.elmgen@bilsweden.se 076 392 74 77