Seminarium Hur ska transportslagen bära sina kostnader?

BIL Sweden arrangerade den 28 mars ett seminarium om internalisering av transportsektorns externa effekter med infrastrukturminister Catharina Elmäster-Svärd, Lena Erixon, stf GD Trafikverket, prof. Per Kågeson och flera ledamöter från riksdagens trafikutskott m.fl.

Frågor som behandlades på seminariet var: Vad skulle en likabehandling av alla transportslag innebära för miljön och behovet av infrastrukturinvesteringar? Hur skulle transportslagen påverkas av en internalisering av de externa effekterna fullt ut? Hur kan transportslagen utvecklas om de samtidigt måste bära sina kostnader?

Se presentationer av Lena Erixon, Per Kågeson och Stefan Back under filer.