”Mobilitet för allt och alla!" den 13 november 2015 i samband med Gran Turismo mässan i Göteborg

BIL Sweden arrangerade 13 november 2015 i samband med Gran Turismo mässan i Göteborg, seminariet: ”Mobilitet för allt och alla!"

Den tekniska utvecklingen går snabbt och framtidens fordon är snart här. Många fordonstillverkare ser framför sig en framtid med mer eller mindre helt automatiserade, uppkopplade och klimatneutrala fordon. Detta har implikationer för framtidens mobilitet och inte minst för hur man planerar och bygger framtidens städer. Parallellt med detta kommer urbaniseringen att fortsätta och städerna byggas ut. 

Vad innebär dessa trender för mobiliteten och för staden? Vilka möjligheter och utmaningar står fordonstillverkarna inför? Hur kommer person- och godstransporterna att lösas framöver och hänger politiken med? 

Se presentationer under filer