Färdplan för tunga fordon

Enligt fordonsbranschen kan upp till 50 procent av försäljningen av nya tunga lastbilar 2030 utgöras av ellastbilar. Det skriver företrädare för Fossilfritt Sverige och fordonsbranschen idag, den 25 september på Di debatt. Elektrifieringen av transporter är en viktig ingrediens i den färdplan för fossilfri konkurrenskraft som BIL Sweden för fordonsbranschen, inom ramen för Fossilfritt Sverige, har tagit fram för tunga fordon. Färdplanen överlämnas till regeringen den 14 oktober.

Sveriges klimatmål för inrikes transporter är att växthusgasutsläppen ska minska med 70 procent till år 2030, jämfört med 2010, samt en helt fossilfri fordonsflotta till 2045. Tunga lastbilar står idag för cirka 20 procent av transportutsläppen och de tunga lastbilstransporterna förväntas öka med 26 procent till 2030. Det krävs alltså krafttag från både branschen och politiken för att klimatmålen ska kunna uppnås.

Elektrifiering är ett måste om vi ska nå 70-procentmålet till 2030, men åtgärder för att öka andelen biodrivmedel och öka transporteffektiviteten måste också vidtas. Hur vägen fram till fossilfria transporter ser ut presenteras i färdplanen.

BIL Sweden och Fossilfritt Sveriges höll ett webbinarium onsdagen den 14 oktober kl. 14.00 - 14.45. Färdplanen för tunga fordon överlämnades till Miljöminister Isabella Lövin och Infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Medverkande:
Isabella Lövin, Miljöminister
Tomas Eneroth, Infrastrukturminister
Svante Axelsson, Nationell samordnare Fossilfritt Sverige
Mattias Bergman, VD BIL Sweden
Jessica Alenius, Vice VD BIL Sweden

Se färdplanen samt presentationen från webbinariet nedan under "Filer".