Det norska exemplet – och bör Sverige öka tempot i omställningen

Måndagen den 28 januari arrangerade BIL Sweden seminariet Det norska exemplet – och bör Sverige öka tempot i omställningen i Malmö. Vid det välbesökta seminariet låg fokus på styrmedel och användarperspektivet. 

Vid seminariet diskuterades bland annat dessa frågor: Vad innebär M och KD:s klimatbudget för omställningen till elektrifiering? Vad gör staten och kommunerna för att påskynda satsningar på laddinfrastruktur? Hur snabbt gick det att bygga ut laddinfrastruktur i Norge och hur långt efter ligger Sverige? Vilka incitament finns för statliga respektive privata aktörer att bidra till laddmöjligheter? Kommer Bonus-malussystemet att leda till att markant fler laddbara bilar säljs?

Vid seminariet medverkade Benjamin Strandquist, Bilimportorenes Landsforening (Norge), Per-Arne Håkansson, riksdagsledamot (S), Boriana Åberg, riksdagsledamot (M) och Jessica Alenius, vice VD BIL Sweden.

För mer information kontakta victoria.elmgren@bilsweden.se, 076-392 74 77.