Positiv inställning till självkörande bilar bland 55-plussare

I över hundra år har bilen gett människor möjlighet att röra sig fritt och lösa sina transportbehov. Vi kan ta för givet att kunna bo, arbeta och handla var vi vill. Idag på Bilens dag, uppmärksammar vi möjligheten med självkörande bilar och potentialen till full rörlighet under ett allt längre liv.

Vid BIL Swedens frukostseminarium i Stockholm den 26/10 presenterades en ny undersökning om 55-plussarnas inställning till självkörande bilar. Resultatet visar att ca 970 000 av Sveriges 2,8 miljoner 55-plussare ser positivt eller mycket positivt på utvecklingen av självkörande bilar. På frågan om självkörande bilar kommer att påverka 55-plussarna mobilitet och frihet på ett positivt sätt tror ca 760 000 att det kommer påverka dem positivt eller mycket positivt.

Undersökningen, som är utförd av företaget Vintage People, visar också att det finns stora skillnader på inställningen till självkörande bilar beroende på ålder och hur förändringsbenägen man är. De seniorer som har en mer aktiv livsstil är mer positivt inställda till utvecklingen än 55-plussare som gillar lugn och ro. Personer mellan 55-64 år är mer positiva än 75-plussarna. Det finns också en koppling till internet- och mobilanvändning, där de som är mer uppkopplade också är mer positiva till den nya tekniken.

”Det glädjande att många över 55 ser positivt på den nya tekniken, då de kan tänkas få stor nytta av ökad grad av automatiserad körning framöver, både för egen komfort och för ökad säkerhet”, säger Anders Norén, teknisk chef på BIL Sweden.

”Tekniken för självkörande fordon fungerar, men vi ska komma ihåg att automatiseringen, som kommer att ske stegvis, bara har börjat. Idag pratar vi om assisterande system. I nästa steg börjar bilarna bli självkörande på riktigt. Detta kan medföra förändringar i lagstiftningen för att bl.a. reda ut ansvarsbiten. Viktigt är därför att både konsumenter, beslutsfattare och andra aktörer är med i dialogen, så att vi kan undvika mytbildning och dra fördel av den nya tekniken på ett bra sätt, avslutar Anders Norén”.

Hela undersökningen finns i PDF-filen. 

För mer information kontakta Anders Norén, Teknisk chef BIL Sweden, 076-145 00 47.
För mer information om undersökningen, kontakta Magnus Elfgren, Vintage People, 070-575 57 57.

farg_Small.jpg