Seminarium i Göteborg 11 november: Elbilar, hur fort kan det gå?

BIL Sweden arrangerade ett seminarium om elektrifiering av bilar och transporter den 11 november i samband med invigningen av elbilsmässan eCar Expo i Göteborg. Vi ser på elbilsutvecklingen internationellt och kopplar det till introduktionen av e-fordon i Sverige.

Frågor som diskuterades på seminariet:

Vilka faktorer spelar roll för hur snabbt elbilar kan ta marknad i Sverige och internationellt?
Hur ser det ut med biltillverkarnas strategier och produktionskapacitet av batterier?
Vilken kunskap har konsumenter om elfordon och laddinfrastruktur?
Vad gör politiken för att främja utvecklingen – internationella, nationella och lokala åtgärder?

Talare:
Magnus Karlström, Chalmers: Hur fort kan det gå? Insikter i elbilsutvecklingen med batterier och bränsleceller.
Anders Norén, BIL Sweden: Marknadsintroduktion av e-fordon. Vad behöver industrin för att lyckas?
Lena Malm (S), ledamot av trafiknämnden, Göteborgs stad
Cecilie Tenfjord-Toftby (M), riksdagsledamot i skatteutskottet samt miljö- och jordbruksutskottet.
 
carexpo.JPG