Myter om gasfordon och fordonsgas

Onsdag den 22 januari arrangerade BIL Sweden och Energigas Sverige ett seminarium för att slå hål på de vanligaste myterna om gasfordon.

Den svenska fordonsgasen är i princip 100 procent förnybar och är ett av de drivmedel som har absolut bäst klimatprestanda. Att välja ett gasfordon är bra för både klimatet och plånboken.

Ett antal myter om gasfordon och fordonsgas lever dessvärre kvar, som att både bilmodeller och tankinfrastrukturen bör utvecklas. Tvärtom finns det många bilmodeller att välja mellan och tankinfrastrukturen är väl utbyggd i stora delar av landet.

Under seminariet togs myter som rör miljö och klimat, ekonomi och det praktiska kring att köra ett gasfordon upp och granskades. Även frågor kring säkerhet berördes.

Program 22 januari 2020
Moderatorer:

Anna Wallentin, Energigas Sverige och Jessica Alenius, BIL Sweden

• Välkommen
Maria Malmkvist, Energigas Sverige

• Myter om gasfordon och fordonsgas
Fredrik Svensson, Energigas Sverige och Ulf Svensson, BIL Sweden

• Diskussion med företrädare från fordons- och gasbranschen
Björn Fredriksson Möller, E.ON, Mikael Antonsson, Gasum, Marcus Akmal,
Seat och Steven Larsson, Fiat.

• Vad säger politiken om gasens roll i transportsektorn
Emma Beringer (MP) och Helena Antoni (M), Trafikutskottet

• Avslutning
Jessica Alenius, BIL Sweden


Mer information:
Fredrik Svensson, Energigas Sverige tfn 076-799 55 44, fredrik.svensson@energigas.se
Ulf Svensson, BIL Sweden, tfn 072-726 17 91, ulf.svensson@bilsweden.se


Seminariet i sin helhet:

  ß