Hur laddar vi för fler elfordon?

- vilka styrmedel krävs för att öka omställningstakten?
Regeringen har nyligen föreslagit förändringar i Bonus-malussystemet som innebär både lägre bonus och högre malus. Hur ser branschen på dessa förändringar? Vad krävs för att nå målet om att enbart sälja elbilar och vätgasbilar efter 2030? 


Medverkande: 

Sofia Linder, chefekonom BIL Sweden & Anders Norén, teknisk chef BIL Sweden
Redogör för de kommande styrmedelsförändringarna och dess effekter på marknaden för lätta fordon. 

Catherine Löfquist, hållbarhetschef Bring
Martin Forsslund, Online Sales Manager Volkswagen Finance Services

Dialog om vad som krävs för en snabbare omställning från ett kundperspektiv.

Panelsamtal: 

Rickard Nordin, Klimat- och energipolitisk talesperson
Centerpartiet

Marlene Burwick, Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet
Socialdemokraterna 

Helena Gellerman, Klimatpolitisk talesperson
Liberalerna

Christoffer Fjellner, Ledamot i Miljömålsberedningen
Moderaterna

Se presentationen som visades på seminariet samt sändningen nedan.