Branschstandard för säker hantering av elfordon

BIL Sweden, MRF och SFVF har tillsammans tagit fram en ny branschstandard för säker hantering av elfordon som gäller från och med nu som ett rekommenderat minimikrav i Sverige. 

Antalet fordon som helt eller delvis drivs på el har de senaste åren ökat i allt högre takt, inte bara i Sverige utan även internationellt. Majoriteten av fordonstillverkarna har elfordon i sitt produktsortiment. Det innebär också att fler och fler elfordon behöver servas, repareras och underhållas på Sveriges fordonsverkstäder. Detta ställer nya kunskap- och säkerhetskrav på verkstäderna och dess personal.