Seminarium i Stockholm 18 november: Elbilarna – hur fort kan det gå?

BIL Sweden arrangerade ett spännande seminarium om elektrifiering av bilar och transporter den 6 november i samband med invigningen av elbilsmässan eCar Expo i Stockholm. 

Frågor som diskuterades på seminariet:
Vilka faktorer spelar roll för hur snabbt elbilar kan ta marknad i Sverige och internationellt?
Hur ser det ut med biltillverkarnas strategier och produktion av batteri/bränslecellsbilar?
Vilken kunskap har städer och konsumenter om elfordon och laddinfrastruktur?
Vad gör politiken för att främja utvecklingen – internationella, nationella och lokala åtgärder?

Talare: 
Änders Lewald, Energimyndigheten:
Hur fort kan det gå? Statens miljöbilspolitik och marknadsutvecklingen.
Eva Sunnerstedt, Stockholms stad:
Laddinfrastruktur och elfordon i Stockholm
Anders Norén, BIL Sweden:
Insikter i elbilsutvecklingen med batterier och bränsleceller. Vad behöver industrin för att lyckas?
Teres Lindberg, riksdagsledamot (S)
Cecilia Brinck, oppositionsborgarråd Stockholms stad:
Har svensk elbilspolitik varit lyckad? Hur bör staten agera framgent?