eCom Expo 2022

Mobility Sweden är medarrangör till eComExpo, en mötesplats och mässa som ger den snabbväxande omställningen av nyttofordonen i vårt samhälle en naturlig mötesplats i Sveriges och hela Nordens centrum vid Arlandastad i Stockholm den 6-7 april 2022.

eComExpo är en kunskapshub och en mässa för dig som:

• Arbetar med upphandling av fordon inom kollektivtrafik samt godstransporter.

• Är kravställare för kommunens eller regionens fordonspark.

• Jobbar med samhällsplanering, citydistribution eller andra leveranslösningar. 

• Arbetar med lokala, regionala och långväga transporter.

• Som jobbar med att planera transportpolitikens förutsättningar.

• Som jobbar med affärskritiska utmaningar inom transport och logistik.

• Faktiskt kör dessa fordon i ditt arbete.

Läs mer på eCom Expos hemsida.