Drivmedelsseminarium 16 oktober 2008

Syftet med seminariet var att presentera studien "Hållbara drivmedel - finns de?"
och att samtidigt ha en offentlig diskussion om den vetenskapliga studien.

Författare till studien är Pål Börjesson - en av de främsta svenska forskarna på området - och några av hans kolleger på Lunds universitet. Flera experter var också inbjudna att kommentera och diskutera studien.