Dagens transportsystem – hur smart är det?

Fredagen den 5 december 2008 arrangerades ett seminarium av BIL Sweden och MRF med rubriken "Dagens transportsystem – hur smart är det?". Bland deltagarna märktes Infrastrukturminister Åsa Torstensson och Trafikutskottets ordförande Ibrahim Baylan liksom Trafikanalys och generaldirektörerna från Vägverket och Banverket.

På seminariet presenterade Krister Sandberg från Trafikanalys, en kartläggning kring tänkbara överflyttningar av gods och passagerare mellan olika trafikslag. Rapporten, som nyligen publicerats, är ett regeringsuppdrag och detta var den första offentliga debatten kring resultatet. Håkan Matson, reporter och krönikör från Dagens Industri, var moderator.

Klicka här för att komma till länken till Trafikanalys information om rapporten. Där finns det också möjlighet att ladda ner den från webben.