BIL Sweden, Energigas Sverige och Trafikverket anordnarde ett seminarium om gasdrift för bussar och lasbilar.

Seminariets syfte var att skapa en dialog om utmaningar och möjligheter för en hållbar transportmarknad. Seminariet ägde rum den 10 feb 2011 på Armémuseet i Stockholm.

Frågorna som diskuterades var:

"Hur går utvecklingen av gasdrift för bussar och lastbilar?" 
"Vilka möjligheter finns för åkerier, bussflottor och annan tung trafik?"
"Hur ser expansionen av biogasproduktion och distributionen av fordonsgas ut i Sverige 2011?"
"Vilka volymer kan bli aktuella?
"Ny teknik såsom metandieselmotorer och att tanka med flytande gas belyses."

Seminariet vände sig till media, myndigheter, politiker och tjänstemän, samt åkerinäringen, trafikoperatörer, företag och aktörer i gasbranschen.