Så slår det nya Bonus-Malussystemet mot nya fordon - konkreta exempel

BIL Sweden har idag, den 27 september, arrangerat seminariet - Vilka konsekvenser får Bonus-Malus? Vid seminariet redogjordes för innebörden av Bonus-Malus, hur EU:s nya regelsystem (WLTP) är utformat och vad det kan komma att få för effekt i kombination med Bonus-Malus i framtiden. Vidare redogjorde vi för konkreta exempel på hur skatten/malusen kommer att slå mot olika typer av fordon. Dessutom gav vi vår syn på hur detta påverkar Sveriges vision om en fossilfri transportsektor.

I länkarna nedan finner ni alla dokument och räkneexempel från seminariet. OBS - Vid användning av materialet ska källhänvisning alltid uppges.

För mer information kontakta Anders Norén anders.noren@bilsweden.se 076-145 00 47 eller Ulf Svensson ulf.svensson@bilsweden.se 072-7261791.