Styrmedel för framtiden

Summering av mandatperioden – vilka styrmedel saknas?

Mandatperioden har präglats av pandemi och regeringskriser. Regeringen har trots det haft fokus på omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Flera styrmedel och insatser har genomförts av regeringen, samtidigt har nedstängningar och leveransproblem försenat och försvårat för branschen i omställningen. Mobility Sweden summerar mandatperiodens genomförda styrmedel, analyserar effekter av införda styrmedel och vad som saknas för att nå 2030-målet.


Talare och agenda

Mattias Bergman, VD BIL Sweden summerar de viktigaste styrmedlen och gör en framtidsspaning av styrmedel som behövs under kommande mandatperiod. Vi välkomnar Mattias Jonsson (S), Maria Stockhaus (M), Camilla Brodin (KD), Mattias Bäckström Johansson (SD), Helena Gellerman (L) och Axel Hallberg (MP) som får blicka framåt mot 2030 och diskutera hur målet om 70 procent minskade utsläpp i transportsektorn ska nås samt vilka insatser som är viktigast under kommande år får att snabba på omställningen med fokus på personbilar. 

Moderator: Emmi Jozsa, Chef Kommunikation och Public Affairs BIL Sweden

Ta del av presentationen som visades nedan.