Almedalen

almedalen88.jpg

BIL Sweden och MRF arrangerar under Almedalsveckan flera intressanta seminarier kring aktuella frågor som berör fordon, infrastruktur, transporter och deras betydelse i samhället. Många ledande politiker, de främsta forskarna, företrädare från intressanta intresseorganisationer samt experter från myndigheter och branschen medverkar.