Seminarium: Självkörande fordon snart på plats?

Regeringens utredare, Jonas Bjelfvenstam, lämnade under onsdagen den 7 mars över utredningen om självkörande fordon till regeringen. Torsdagen den 8 mars presenterade han de viktigaste delarna hos oss vid ett seminarium. Nedan finner ni Jonas Bjelfvenstams presentation för nedladdning. 

Några av frågeställningarna som diskuterades;
Vad har utredningen om självkörande fordon kommit fram till? Kommer utvecklingen att gå snabbare efter att lagstiftningen nu finns på plats? Hur kan framtida infrastruktursatsningar harmoniseras med uppkopplade och automatiserade fordon? När får vi se självkörande fordon på våra vägar? Vad har det politiska systemet för ansvar? Vad får självkörande fordon för samhällsekonomiska effekter?

Medverkade gjorde även:
Jessica Rosencrantz: (M) Vice Ordf. Trafikutskottet
Pia Nilsson: (S) Ledamot, Trafikutskottet
Maria Börjesson: Professor vid VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut)
Anders Eugensson: Director Governmental Affairs, Volvo Cars
Åsa Pettersson: Head of Public and Environmental Affair, Scania
Fredrik Wahrolén: Kommunikations- och PR-chef, Mercedes-Benz Sverige
Irene Bernald: Informations- och PR-chef, Audi Sverige
Maria Backlund: Teknisk samordnare: lagkrav och forskning, BIL Sweden

För mer information kontakta Victoria Elmgren, victoria.elmgren@bilsweden.se 076-392 74 77.