Hur betydelsefull är bilen?

Bilens betydelse i samhället

Ta del av rapporten och presentationen från seminariet under filer nedan.

WSP har nyligen tagit fram en rapport om bilens roll och betydelse för arbetsmarknad och livskvalitet. Den övergripande bilden är tydlig, bilen är det huvudsakliga transportmedlet i alla aspekter av vårt liv. Det gäller pendlingen till och från arbetet, såväl som i praktiska ärenden i vardagen och på vår fritid. Det talas ofta om bilens negativa effekter, utsläpp, trängsel och trafikolyckor och många politiska beslut syftar till att minska dessa externa effekter. 

I samband med publiceringen av rapporten höll BIL Sweden ett seminarium tillsammans med MRF och Transportföretagen, vilka är medbeställare till rapporten. På seminariet presenterades rapporten och följdes därefter av en paneldiskussion med nedan politiker: 

Magnus Jacobsson (KD),
Teres Lindberg (S),
Maria Stockhaus (M)
Lorentz Tovatt (MP)