Almedalen 2012

BIL Sweden och MRF arrangerade under Almedalsveckan flera intressanta seminarier kring aktuella frågor som berör fordon, infrastruktur, transporter och deras betydelse i samhället. Medverkade gjorde många ledande politiker, de främsta forskarna, företrädare från intressanta intresseorganisationer samt experter från myndigheter och branschen. Vi arrangerade, liksom tidigare år, utfrågningar av de politiska ungdomsförbunden under två kvällar. Nytt för i år var vår heta stol, där vi tog pulsen på viktiga personer för vår bransch. På plats under veckan fanns dessutom uppvisningsbussar från Volvo och Scania som körde i skytteltrafik mellan flygplatsen och Almedalen. 

Här kan du ladda ned presentationer från olika seminarier.

Söndag 1 juli

Klimatpolitik och transporter - satsar Sverige rätt?

Runar Brännlund

Måndag 2 juli

Svensk fordonsindustris utmaningar och möjligheter

Per Kågeson

Vem tar hand om våra fordon i framtiden?

Bosse Ericsson

Claes Jerveland

Caj Luoma

Tisdag 3 juli

Bussen - kollektivtrafikens Askunge

Jan-Eric Nilsson

Erik Ljungberg

Utan lastbilen stannar tåget!

Lena Erixon

Per Kågeson

Utfrågning av partiernas ungdomsförbund

Utfrågning tisdag

Onsdag 4 juli

Utan körkort inget jobb!

Peter Rosin

Petter Nilsson

Finns det (P-) plats för bilen i våra städer i framtiden?

Torsdag 5 juli

Vad händer med miljöbilarna?

Olle Hådell

Anders Norén

Fredrik Wiss

Utfrågning av partiernas ungdomsförbund

Utfrågning torsdag

Fossiloberoende fordonsflotta - Flipp eller Flopp?

Dan Hjalmarsson

Ulf Svahn

Olle Hådell
 

Läs hela progammet här

 

Bookmark and Share