Almedalen 2007

BIL Sweden i Almedalen

För tredje året i rad arrangerade BIL Sweden, tillsammans med Motorbranschens Riksförbund (MRF), seminarier under Almedalsveckan. De ämnen som framförallt diskuterades var bilen och klimatet, bilismens miljöproblem, infrastruktur, trafiksäkerhet och mobilitet . Samtliga seminarier var mycket välbesökta och uppskattade. I ett av frukostsamtalen deltog Göran Persson i egenskap av ordförande i oljekommissionen.

Klicka på program Almedalen så kan du se vårt program för 2007 och du kan du läsa mer under pressmeddelanden om vad som presenterades och diskuterades på de olika aktiviteterna.