Almedalen 2013

BIL Swedens Almedalsprogram 30 juni - 7 juli 2013

BIL Sweden och MRF arrangerade under Almedalsveckan flera intressanta seminarier kring aktuella frågor som berör fordon, infrastruktur, transporter och deras betydelse i samhället. Många ledande politiker, de främsta forskarna, företrädare från intressanta intresseorganisationer samt experter från myndigheter och branschen medverkade. Vi arrangerade liksom tidigare år, utfrågningar av de politiska ungdomsförbunden och även andra små events.

Här kan du ladda ned presentationer från olika seminarier, progam och information om miljöbilsutställningen.