Almedalen 2024

Välkommen till oss i Almedalen 2024! Mobility Sweden kommer tillsammans med MRF och FKG, återigen ta plats på mobilitetstorget vid Skeppsbron 2 där du möter hela fordonsbranschen.

Under Almedalsveckan bjuder vi in dig att delta i en rad spännande seminarier om fordonsbranschen, omställningen och svensk konkurrenskraft. Som vanligt erbjuder vi även provkörningar där besökare kan sätta sig bakom ratten på några av marknadens senaste elbilar.
 

Seminarieprogram:

Mer Mobility med färre fordon!

Mobilitetsfrågan är central i att lösa dagens stora samhällsutmaningar. Å ena sidan en växande befolkning, sociala klyftor och en alltmer fragmenterad arbetsmarknad med stora behov av att resa vid olika tidpunkter – å andra sidan behöver vi nå klimatmålen och resa smartare.
Lösningen? Mer delad mobilitet. Anders Parment, forskare vid Stockholms universitet, presenterar en färsk forskningsstudie om delad mobilitet med förslag på hur vi kan skapa en smartare mobilitet där individers och samhällets behov av resor förbättras – samtidigt som antalet fordon och utsläppen minskar. Vägen dit är krokig, men har vi något val?

Medverkande:  

Petra Edlund, Head of Mobility, Business Development and Carsharing på OKQ8
Oskar Svärd (M), ordinarie ledamot i Trafikutskottet
Anders Parment, forskare vid Stockholms universitet.
Henrik Nilsson, Kekst CNC (Moderator)

Dag: onsdag 26 juni

Tid: 09.00-10.00

Arrangör: Biluthyrarna
 

Framtidens konkurrenskraft: Sveriges roll i den globala omställningen 

I en värld i snabb förändring står Sveriges fordonsindustri och politiska landskap inför betydande utmaningar, men även möjligheter. Under detta seminarium utforskar vi de strategier som bäst främjar tillväxt, hållbar omställning och konkurrenskraft. Hur påverkar EU:s Green Dealproduktivitet och jobbskapande? Och hur kan Sverige bli ett ännu mer attraktivt land att jobba i och som lockar till sig talang och främjar innovation? Vi kommer också att diskutera hur politiska och ekonomiska initiativ både kan verka som hinder och katalysatorer för industriell transformation. Och näringslivets och politikens olika roller är i omställningen. Är åtgärderna idag tillräckliga eller behöver arbetet växlas upp för att Sverige ska gå stärkt ur den gröna omställningen? 
 

Medverkande: 

Björn Annwall, vice vd, Volvo Cars 

Sten Bergheden, riksdagsledamot (M) 

Malin Larsson, riksdagsledamot (S) 

Anna Söderholm, vice vd, IVL Svenska Miljöinstitutet

Mattias Bergman, vd, Mobility Sweden - Moderator 

Dag: onsdag, 26 juni

Tid: 14.00-15.00

 

Statsministern i samtal med Scania och AB Volvos koncernchefer Christian Levin och Martin Lundstedt om omställningen av fordonsindustrin och stärkt svensk konkurrenskraft

Mobility Sweden och Fossilfritt Sverige är glada att kunna erbjuda Almedalens tyngsta uppställning när färdplanen för tunga fordon inom ramen för Fossilfritt Sverige lämnas över till statsminister Ulf Kristersson. 

Efter överlämningen följer ett samtal mellan statsministern och koncerncheferna Christian Levin på Scania, Martin Lundstedt, på AB Volvo samt Mattias Bergman, vd på Mobility Sweden. Samtalet modereras av Svante Axelsson från Fossilfritt Sverige.

Diskussionen kommer att kretsa kring de avgörande steg som krävs från både industrin och politiken för att säkerställa en ledande position för Sverige i klimatomställningen och samtidigt säkerställa stärkt svensk konkurrenskraft.

Medverkande:  

Ulf Kristersson - Statsminister 

Martin Lundstedt, vd på AB Volvo 

Christian Levin , vd på Scania 

Mattias Bergman, vd på Mobility Sweden 

Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige 

Dag: onsdag, 26 juni 

Tid: 17:40-18:10

Näringslivets roll i totalförsvaret: Transport, logistik och infrastruktur för ett robust och hållbart Sverige 

I en värld där säkerhet och hållbarhet alltmer flätas samman har näringslivets en viktig roll i totalförsvaret. Transport, logistik och infrastruktur är särskilt viktigt för varuförsörjningen och centralt för att skapa ett robust och hållbart totalförsvar. Samtidigt som vi rustar Sverige starkt ska också en omställning till ett Sverige med nollutsläpp. Förutom en fossilfri transportsektor ska även byggandet av infrastrukturen vara fossilfri, samtidigt som elsystem och transportsystem alltmer integreras. Hur kan vi skapa synergier i omställningen och totalförsvaret? Hur säkerställer vi tillräcklig framdrift i omställningen redan idag? Hur ser vi till att underhållet prioriteras med en tillförlitlig transportinfrastruktur? Hur ser vi till att godstrafiken och industrins behov prioriteras?  

I ett samtal med Martin Lundstedt, CEO för Volvo Group (AB Volvo), och bostads- och infrastrukturminister, Andreas Carlsson, diskuterar vi hur vi kan bygga ett robust Sveriges för att möta dagens och morgondagens utmaningar. 
 

Medverkarande:  

Martin Lundstedt, vd, Volvo Group (AB Volvo) 

Andreas Carlson, bostads- och infrastrukturminister 

Mattias Bergman, vd, Mobility Sweden (Moderator) 

Dag: torsdag 27 juni  

Tid: 10:15-11:15 


Framtidens laddinfrastruktur för tunga fordon – hur säkerställer vi att elektrifieringen inte tvärnitar?  

I takt med att elektrifieringen av transportsektorn accelererar uppstår nya utmaningar, särskilt för tunga elektriska fordon. Dessa fordon är kritiska för fossilfria transporter och det krävs en utbyggnad av laddinfrastrukturen för att elektrifieringen inte på sikt ska tappa fart. Städerna står i centrum för denna omvälvning. Det är där elektrifieringen av transportsektorn kommer att slå igenom först och där behovet av att skapa en hållbar och effektiv laddinfrastruktur är som störst. Fordonen finns på marknaden, nu behöver hela ekosystemet hänga med för att påskynda elektrifieringen. I det här seminariet diskuterar vi hur undviker en tvärnit i elektrifieringen av tunga fordon på grund av att rätt laddinfrastruktur inte finns på plats?  

 Utmaningen är inte bara teknisk i att laddstationer behöver byggas ut med tillräcklig effekt på rätt plats, utan även strukturell och planeringsmässig. Här behövs samverkan mellan politiken, kommuner, fordonsindustrin, transportköpare, transportföretag, energibolag, näringsliv och laddoperatörer. 
 

Medverkande: 

Emilia Käck, public affairs manager electrification, Scania 

Anders Berger, director public affairs, Volvo Group (AB Volvo) 

Daniel Vencu Velasquez, riksdagsledamot, Socialdemokraterna 

Leif Sandberg, förste vice ordförande SKR (C) 

Magnus Sundström, vd, Wibax Logistics AB

Mattias Bergman, vd, Mobility Sweden (moderator) 

Dag: torsdag 27 juni  

Tid: 13:00-14:00  

 

Omställningens dilemma: Ideologiska skillnader och deras inverkan på transportsektorns framtid 

 Fordonsindustrin står inför en rad avgörande frågor när omställningen ska genomföras. Under detta seminarium diskuterar vi de ideologiska skillnader som kan påverka och potentiellt förhindra en effektiv omställning av transportsektorn.  

Är det marknadens dynamik som bör styra omställningstakten, eller är det politikens roll att gå före och skapa nödvändiga incitament? Vilken roll bör politiken spela i denna kritiska omställning? Vilka energislag är mest lämpade för att stödja en hållbar omställning av fordonsindustrin och transportsektorn? 

Ytterligare ett centralt ämne är frågan om höjda bensin- och dieselpriser som ett verktyg för att uppnå klimatmål. Hur påverkar detta olika samhällsgrupper, och är en rättvis omställning möjlig? Vi pratar även frågan om beslutsrätten i omställningen: bör den ägas av Sverige eller EU? 
 

Medverkande:  

Johan Löfstrand, riksdagsledamot, Socialdemokraterna (S) 
Linus Lakso, riksdagsledamot, Miljöpartiet (MP) 

Ulrika Heie, riksdagsledamot, Centerpartiet (C)

Helena Gellerman, riksdagsledamot Liberalerna (L)
Michaela Etheshami, Mobility Sweden (moderator) 

Dag: fredag 28 juni 

Tid: 10:00-11:00