Almedalen 2009

För femte året i rad kommer BIL Sweden, tillsammans med Motorbranschens Riksförbund (MRF), att vara på plats i Almedalsveckan. De ämnen som kommer att diskuteras är bland annat klimatfrågan, svensk fordonsindustri, infrastruktur, miljö- och elbilar samt mobilitet. 

Program 2009

Söndag 28 juni
Klimatpropositionen och vägtrafiken - en (o)möjlig ekvation?

Måndag 29 juni
EU:s vision för framtidens transporter - vad betyder det för Sverige?

Tisdag 30 juni
Fordonsindustrins betydelse för Sverige
Vilken framtid har svensk personbilsindustri?
Vilken framtid har svensk lastbilsindustri?
Är elbilar lösningen på trafikens miljöproblem?
Miljöbilsmingel

Onsdag 1 juli
Mobilitetsfrukost
Hur utvecklas den svenska bilmarknaden? BIL Sweden presenterar nyregistreringsstatistiken.
Kan fordonsparken bli fossiloberoende till 2030?

Torsdag 2 juli
Hur löser vi storstadsregionernas trafikproblem?