Almedalen 2008

BIL Sweden och Motorbranschens Riksförbund (MRF) arrangerade för fjärde året i rad ett flertal seminarier under Almedalsveckan 2008. Klimatfrågan, säkerhet, mobilitet och infrastruktur var ämnen som diskuterades.
 

Klimatpolitik i praktiken, söndag 15-17.30
Lyssna till och diskutera med centrala nyckelpersoner i klimatutmaningen. Hur ser den naturvetenskapliga grunden ut och ny kunskap sedan IPCCs rapporter publicerades. Hur ser de pricnipiella utgångspunkterna ut för klimatpolitikens utformning och vem bryr sig om IPCC?
Professor Erland Källén
Professor Runar Brännund
Ulf Perbo, vice vd BIL Sweden
Anders Wijkman, EU-parlamentariker
Anders Ygeman, riksdagsledamot, (s), ordf i miljö och jordbruksutskottet

Vision på väg – framtidens infrastruktur, måndag 7 juli 13.30-15.30
I samarbete med Sveriges Byggindustrier och Sveriges Åkeriföretag
Hur ska framtidens infrastruktur se ut? Hur hänger infrastruktur och tillväxt ihop? Är samhällsekonomiska kalkyler en grund att bygga på och är väginvesteringar ett klimatpolitiskt problem?
Ibrahim Bayla, ordf i trafikutskottet (s) 
Lars Jagrén, chefekonom Sveriges Byggindustrier
Johan Kreicbergs, vd Kreicbergs AB
Johan Lindström, vd Sveriges Åkeriföretag
Ulf Perbo, vice vd Bil Sweden
Jan Evert Rådström, vice ordf i trafikutskottet (m)
Jan Sandberg, vd NTF
Maria Spetz, vd Motormännen

Mingel Kallbadhuset, måndag 17.30-19.00

Bör Förbifart Stockholm byggas?, måndag 7 juli, 20.00-21.30
Förbifart Stokcholm är ett hett debatterat ämne, kom och lyssna till förespråkare och motståndare till att leden byggs.
Anna Jonsson, Miljöförbundet Jordens Vänner
Magnus Nilsson, Naturskyddsföreningen
Raymond Wigg, landstingsråd i Stockholm (mp)
Kenneth Winsborg, Bilfront
Anders Ydstedt, KAK
Ulf Perbo, BIL Sweden

På väg mot den olycksfria bilen, onsdag 9 juli, 10.00-11.30
Samarbetet vägen, bilen och föraren är viktiga för att uppnå nollvisionen. Vad har introduktionen av system för förebyggade säkerhet, som tex antisladdsystem (ESC), inneburit så här långt? Hur kan vi  komma vidare och vad ser bilindustrin framför sig när det gäller förebyggande säkerhet i bilen?
Jan Sandberg, vd NTF
Anders Norén, teknisk samordnare BIL Sweden
Bertil Moldén, vd BIL Sweden
Torbjörn Biding, Vägverket

Mobilitet – en lyx eller en förutsättning för demokrati?, onsdag 9 juli 13.00-15.00
Årets mobilitetssamtal inriktas på unga människors krav och behov av
mobilitet. I dagens miljödebatt ifrågasätts ibland den fria rörligheten
för människor och en del hävdar att rörligheten ska begränsas med
planering, skatter och regler. Hur ser unga människor på detta? Unga
människor tillhör de som mest konsumerar mobilitet, både för sin fritid,
studier och insteg på arbetsmarknaden.
Niklas Wykman, ordförande MUF
Jytte Guteland, ordförande SSU
Charlie Weimers, ordförande KDU
Jakob Dalunde, språkrör Grön Ungdom
Jonas Fröberg, journalist SvD
Johan Hammarqvist, chefredaktör Norra Skåne
Branimir Knwzevic, jagvillhabil.nu
Charlie Magnussson, MRF