Almedalen 2023

Almedalsveckans officiella program

Vi har nöjet att återigen vara på plats i Almedalen. Denna gång tillsammans med MRF och FKG. Som vanligt kommer vi att vara på Skeppsbron 2 där vi erbjuder både spännande seminarier och provkörning där alla är välkomna att prova marknadens nyaste elbilar. Här hittar du allt som händer i vårt tält och mer information om provkörningen.  

Seminarier  

Onsdag 28 juni

MRF - Ung mobilitet - vilken roll spelar bilen i ungdomars liv? 
13.00-13.50 

Möjligheterna till mobilitet och resor är en förutsättning för många saker i livet. Både jobbet, fritiden och privatlivet fungerar sällan utan möjligheter att förflytta sig. Det gäller inte minst ungdomar. Hur stark är viljan och möjligheten bland ungdomar att ta körkort och äga bil? 

Det blir ett samtal om mobilitet och unga människors syn på framtidens bilism infrastruktur och samhälle.  

Medverkande  i Ungdomspanelen:  

Anton Holmund, LUF  
Johannes Thernström, MUF  
Stefan Sarmes, KDU  
Rebecka Forsberg alt Linn Borseman, Grön Ungdom  
Emil Eneblad, Ungsvenskarna 


Hur ska svenska fordonsindustrin klara kompetensförsörjningen som elektrifieringen kräver? 
14.00-14.50 

För att klara den gröna omställningen som svenska fordonsindustrin är mitt inne i krävs ny kompetens och många nya medarbetare. Hur ska Sverige och fordonsindustrin lösa utmaningen med kompetensförsörjningen? 

Elektrifieringen, digitaliseringen och automatiseringen av fordonsindustrin kan bidra till att skapa nya jobb och stärka Sveriges konkurrenskraft. Hur ska Sverige och fordonsindustrin lösa utmaningen med kompetensförsörjningen? Hur kan arbetskraftsinvandring, omskolning och reformerande utbildningar bidra till att få in fler människor i branschen? Vilken roll har staten, facket och företagen för att Sverige ska utveckla sin världsledande position som fordonsindustrination?  

Moderator: Mattias Bergman, VD Mobility Sweden

Medverkande: 
Alexander Petrofski
, VD Volvo Cars Tech Fund • Susanna Gideonsson, Ordförande LO • Jan Larsson, VD Business Sweden 


FKG - Hur kompetensväxlar vi fordonsindustrins leverantörer i alla Sveriges kommuner? 
15.00-16.00 

En betydande del av leverantörer till fordonsindustrin är inte lokaliserade i Stockholm eller Göteborg, vilket betyder att de i många fall inte får ta del av diverse kompetenshöjningsinitiativ. Hur skapar vi förutsättningar för hela Sveriges leverantörer att behålla sin konkurrenskraft? 

Välkommen till på Skeppsbron för en diskussion kring de regionala utmaningarna för fordonsindustrins kompetensomställning. 61% av svenska leverantörer till fordonsindustrin är inte lokaliserade i Stockholm eller Göteborg, vilket betyder att de i många fall inte får ta del av diverse kompetenshöjningsinitiativ som iriseras. Västsverige har som exempel kommit långt i sitt arbete kring fordonsindustrins behov för kompetensomställning.  

Moderator: Gabriella Virdarson, FKG 
Medverkande: 

Anna-Lena Johansson, Verksamhetsstrateg- Ansvarig Kompetensförsörjning, Business Region Göteborg • Markus Börrisson, Invest and Promotion, Region Jönköpings län • Daniel Vencu Velasquez Castro, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna • Ann-Charlotte Hammar Johansson, Riksdagsledamot, Moderaterna 


Torsdag 29 juni

MRF - El till sex miljoner fordon - hur klarar vi energiförsörjningen när fordonsflottan elektrifieras? 
13.00-14.00 

Om elektrifiering är enda godtagbara lösningen för transportsektorn på hjul, hur får vi till elkapacitet i hela landet och en laddinfrastruktur som täcker behoven? Vilka andra möjliga energiformer för transporter på väg kan användas som alternativ eller övergångslösningar? Hur får vi till el-kapacitet i hela landet och en laddinfrastruktur som täcker drygt 5.000 0000 personbilar och 700.000 transport/lastbilar/bussar på sikt? Frågeställningar att diskutera: Vilka andra möjliga energiformer för transporter på väg kan användas som alternativ eller övergångslösningar? När kommer planerade 3000 km el-väg att börja byggas? Vilka incitamentsdelar ser ni som nödvändiga för att driva på utvecklingen och därmed klara klimatmål 2030? Ett panelsamtal om hur vi får till helheten med planerat ökning av energibehovet för framtida bilism och transporter.  

Medverkande:   

Jonas Jansson, VTI • Peter Engdahl, Energimyndigheten • Kristofer Fröjd, Ellevio Energy Solutions • Per-Arne Håkansson, Riksdagsledamot Socialdemokraterna • Mattias Bäckström, Riksdagsledamot Sverigedemokraterna • Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Riksdagsledamot Moderaterna 


Hur behåller och stärker europeisk fordonsindustri sin konkurrenskraft? 
14.00-14.50 

Fordonsindustrin är global både avseende kunder, leverantörer och produktion. Samtidigt ökar både Kina och USA sina subventioner för fordon och ställer krav på lokal produktion. Hur möter Europa detta på bästa sätt?  

Moderator: Mattias Bergman, VD Mobility Sweden 

Medverkande: 
Martin Lundstedt, VD AB Volvo • Robert Andrén, Genereldirektör Energimyndigheten • Johan Kuylenstierna, Generaldirektör Formas 
 

FKG – Vilken roll har samfinansierad forskning inom fordonsindustrin för att nå Sveriges klimatmål? 
15.00-15.50

Transportsystemet står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av koldioxid. För att nå klimatmålet ska transportsektorn till år 2030 ha minskat sin klimatpåverkan med 70% . För att investeringarna ska lyckas krävs förtroende som skapas genom stabila politiska förutsättningar. Välkommen till bilutställningen på Skeppsbron för en diskussion kring det svenska forskningssystemet ur ett leverantörsperspektiv, då leverantörerna står för 70% av utveckling och tillverkning av ett fordon. Sverige har satt som mål att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Transportsystemet står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av koldioxid. För att nå hela vägen till klimatmålet ska transportsektorn till år 2030 ha minskat sin klimatpåverkan med 70 procent och forskningen ger svaren på de utmaningar vi står inför. Inom automotive ligger fokus på elektrifiering, resurseffektivisering och cirkularitet. För att investeringarna ska lyckas krävs förtroende som skapas genom stabila politiska förutsättningar.

Moderator: Peter Bryntesson, VD FKG
Medverkande:
Anna Wieslander och Karin Ebbinghaus, Elon Road • Patrik Jönsson, Riksdagsledamot och suppleant trafikutskottet Sverigedemokraterna • Isak From, Riksdagsledamot och ledamot i Näringsutskottet Socialdemokraterna • Representant från RISE


Elektrifiering av personbilar och lätta lastbilar - vad krävs för att nå svenska klimatmålen? 
16.00-16.50 

Försäljningen av elbilar till privatkunder har rasat i Sverige under 2023 och under 2022 såldes färre lätta lastbilar än prognosen. Nya incitament krävs för att få fart på försäljningen igen så att Sverige når de tuffa svenska klimatmålen för transportsektorn.  

Vilka styrmedel och andra åtgärder som behövs för att få fart på elektrifieringen av privata personbilar och lätta lastbilar? 

Moderator: Mattias Bergman, VD Mobility Sweden 

Medverkande: 

Helena Gellerman, Riksdagsledamot och ledamot i trafikutskottet, Liberalerna • Ulrica Heie, Riksdagsledamot och ordförande i trafikutskottet, Centerpartiet • Sten Bergheden, Riksdagsledamot och ledamot i trafikutskottet, Moderaterna • Gunilla Svantorp, Riksdagsledamot och ledamot i trafikutskottet, Socialdemokraterna • Johanna Kriisa, VD, BMW Sverige • Sten Forsberg, chef Volkswagen Personbilar Sverige • Andy Rietschel, Vice VD, Xpeng Motors Sverige 

 

Fredag 30 juni

Sveriges bussföretag - Är bussen lösningen för en kapacitetsstark kollektivtrafik? 

09.00-09.50 

Hur bygger vi kapacitetsstark kollektivtrafik för en hållbar framtid? Målet är kortare restid, mindre trafik och socioekonomiska fördelar. Hur gör våra nordiska grannar som idag använder sig av lösningar inom BRT (Bus Rapid Transport) och hur ser de på nyttan med lösningen? Nobina berättar om sina satsningar på Malmöexpressen och Barkabystaden samt AtB som ansvarar för Metrobussarna i Trondheim, en satsning på kapacitetsstark busstrafik som rönt stor framgång. Dessutom medverkar företrädare för Volvo Bussar och Scania Bussar samt Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund.

Provkörning 
Även i år kommer vi i Almedalen att erbjuda besökare provkörning av några av marknadens nyaste elbilar. Vi har en bra uppställning med hela 17 bilar från nio olika varumärken.  

Provkörningen är öppen tisdag 13:00-17:00 och onsdag till fredag 09:00-17:00.  

Bilarna som finns att provköra:  

Volkswagen ID. BUZZ  
Volkswagen ID5 GTX  
Volvo XC40  
Volvo C40  
Xpeng P7  
Xpeng G9  
Porsche Taycan 
Audi Q4 e-tron 
Audi Q8 e-tron 
BMW iX1 
BMW i4 
Hongqi E-HS9 
MG 4 / Marvel R 
Nissan Ariya 
Nissan Townstar