Almedalen 2015

BIL Sweden och MRF arrangerade under Almedalsveckan flera intressanta seminarier kring aktuella frågor som berör fordon, infrastruktur, transporter och deras betydelse i samhället. Här kan du se intervjuer, filmer, mm. från våra seminarier i Almedalen.

Söndag den 28 juni

Kl 15.30-16.30, seminarium: Kan innovativa transporter påverka samhällsbyggnaden?
Utsläppsfria fordon som är uppkopplade mot infrastrukturen och mot varandra - vilken potential kan det ha för och transporteffektivitet, framkomlighet, intermodala lösningar, smartare parkering, mindre utsläpp etc. Bör samhället planera mer aktivt för framtidens transporter? Medverkande bl.a. Maria Ågren, GD Transportstyrelsen, Håkan Agnevall, VD Volvo Buses, Fredrik Bergström, Affärsområdeschef WSP, Ola Månsson, VD Sveriges Byggindustrier.
Se i
ntervju där Håkan Agnevall talar om framtidens bussar.  
Se intervju där Maria Ågren talar om innovativa transportlösningar. 
 

Måndag den 29 juni

Kl 10-11, seminarium: Hur ska vi planera för fler bilar?
I samhällsdebatten förekommer uttrycket Peak Car, med syftet att sätta en bild av att bilen kommer att ha mindre betydelse i framtiden. Statistiken avseende körkortstagande, körsträckor och bilinnehav talar istället för en ”Boom car”. Hur ska vi planera för fler bilar i våra städer? Medverkande Maria Börjesson, Universitetslektor, KTH. Janna Valik, Generaldirektör, Boverket. Johan Andersson, (S) ledamot i Trafikutskottet, Riksdagen. Ulf Perbo, Vice vd, BIL Sweden. Boriana Åberg, (M) ledamot i Trafikutskottet, Riksdagen.
Se Maria Börjesson om talar om "Peak Car"vid vårt seminarium

Kl 13.30-14, Heta Stolen: Anders Ygeman (S), inrikesminister

ygeman_bertil.jpg
Heta Stolen, Anders YgemanKl 14-15, seminarium: Är BRT lösningen för ökat resande i våra städer?
Snabba bussystem, s.k. Bus Rapid Transit, blir allt populärare i världen. Moderna busslösningar kan leverera bra svar på frågan hur kapaciteten och attraktiviteten kan öka utan att kostnaderna skenar. I Stockholm har BRT-tankarna länge flugit under den offentliga radarn men intresset har börjat vakna. Ny rapport om BRT i Stockholm presenteras. Med bl.a. Kristoffer Tamsons (M) Ordf Trafiknämnden SLL, Nanna Wikholm (S), Trafiklandstingsråd i oppositionen SLL, Gustav Hemming (C), miljö- och skärgårdslandstingsråd SLL, Malin Karlsson (MP), Vice gruppledare SLL, Per Kågeson, transportforskare Nature Associates, Jan Bosaeus, Vd Nobina.

Kågeson.jpg
Se rapporten här.

Tisdag den 30 juni

Kl 10-11, seminarium: Hur förbättrar vi mobiliteten med cykel och bil?
Filmen bikes vs cars handlar om kampen mellan cyklister och bilister, men i verkligheten är de flesta både och. Hur ser samspelet mellan cykel och bil egentligen ut? Finns det motsättningar och hur ser synergierna ut mellan svenska cyklister och bilister? Medverkande: Tony Grimaldi, Vd och koncernchef, Cycleurope. Lars Strömgren, Ordförande, Svensk cykling. Boriana Ågren, (M) ledamot i Trafikutskottet, Riksdagen. Jessica Alenius, Samhällspolitisk chef, BIL Sweden. Jasenko Omanovic, (S) ledamot i Trafikutskottet, Riksdagen.
Se intervju där Tony Grimaldi talar om samverkan mellan bil och cykel.  

Kl 14-15, seminarium: Kör en, betala för två!
Idag sker ca 80 % av allt resande i Sverige med bil. Trots att bilen är så viktig för så många är den idag kraftigt överbeskattad. Enligt VTI betalar en privatbilist mer än dubbelt så mycket i skatt än vad som är vetenskapligt rätt. En bilist kör för en men betalar för två - hur rättvist är det? Medverkande: Jan-Eric Nilsson, professor, VTI. Fredrik Daveby, vd, Motormännen. Joacim Olsson, vd, Skattebetalarnas förening. Ulf Perbo, vice vd, BIL Sweden. Lotta Gröning, krönikör, Expressen. Po Tidholm, författare.

jan-eric_nilsson.jpg
Jan-Eric Nilsson, professor, VTI

Efter vårt seminarium "Kör en, betala för två!", bad vi deltagarna om en kommentar kring bilskatterna.

Kl 18-18.45, utfrågning av partiernas ungdomsförbund: Louise Meijer, vice ordf (MUF), Christian Carlsson, vice ordf. (KDU), Jessica Ohlson, förbundssekr. (SDU)

Onsdag den 1 juli

Kl 9-9.30, presskonferens: nybilsregistreringar under första halvåret. Plats: Skeppsbron vid "Vägen Framåt"

Här ger BIL Swedens VD Bertil Moldén sin syn på siffrorna

presskon.jpg
Presskonferensen


Kl 10-11, seminarium: Vilka infrastrukturprojekt ska vi satsa på?
Nio av tio resor sker på väg, men speglas detta av investeringar och underhåll i vägnätet? Hur ser det ut med den objektiva värderingen av infrastrukturinvesteringar, är kampen om infrastrukturbudgeten alltför intressestyrd? Sker Sveriges infrastruktursatsningar på ett rimligt sätt? Medverkande: Jan-Eric Nilsson, Professor, VTI. Per Kågeson, Transportforskare, Nature Associates. Ulf Perbo, Vice VD, BIL Sweden. Jessica Rosencrantz, Vice Ordförande (M), Riksdagens trafikutskott. Johan Andersson, Ledamot (S), Riksdagens trafikutskott.

Jessica Rosencrantz (M) medverkade i seminariet "Vilka infrastrukturproject ska vi satsa på? Här delar hon några tankar kring trafikpolitik och Östlig förbindelse.

jessica_r.JPG


Kl 13-13.30, Heta Stolen: Maria Ågren, generaldir. Transportstyrelsen

maria_agren.jpg
Heta Stolen, Maria Ågren


Kl 14.30-15, Heta Stolen, Torbjörn Suneson, tf. generaldir., Trafikverket

Torsdag den 2 juli

Kl 10-11.15, seminarium: Motorbranschen behöver 5000 nya medarbetare
Om kvalitet i utbildningssystemet, kompetensbehov, arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att möta branschens behov. Vad kan och bör fordonsföretagen och utbildningssystemets aktörer göra? Medverkande: Amelie von Zweigberk, tidigare statssekreterare och bl.a. ordf. för FOLAC. Sten Forsberg, Märkeschef, Volkswagen. Caj Luoma, Chef Utbildning&Arbetsmarknad, Transportföretagen. Tommy Letzén, VD, Motorbranschens Riksförbund, m.fl.

Tommy Letzén om bristen på arbetskraft inom motorbranschen 

tommy.jpg
Tommy Letzén, VD, Motorbranschens Riksförbund


Kl 12.30-13, Heta Stolen: Anna Johansson (S), infrastrukturminister

Kl 15-16, seminarium: Mer transport och mindre utsläpp, hur ska vi göra?
Den tunga trafiken är central när det gäller att minska emissioner, buller och klimatpåverkan från vägtransporterna i Sverige framöver. Många förslag till åtgärder har dryftats de senaste åren, bland annat miljöpremie för lastbilar och bussar, kilometerskatt, samt tyngre och längre ekipage på huvudvägarna. Det blir snart dags att bestämma sig: hur ska vi gå vidare? Medverkande bl.a. Martin Ådahl, chefekonom (C), Rikard Larsson, riksdagsledamot (S), Urban Wästljung, Scania, Erika Svanström, Sveriges Åkeriföretag, Karolina Boholm, Transportdirektör Skogsindustrierna.
Urban Wästljung om mer transport och mindre utsläpp

Kl 18-18.45, utfrågning av partiernas ungdomsförbund: Sara Yazdanfar, utbildningspol. talespers. (SSU), Axel Nordberg, miljöpol. talespers. (LUF), Lorentz Tovatt, språkrör (GU), Kristin Olofsson, förbundssekr. (UV) 

Almedalen