Almedalen 2014

BIL Swedens Almedalsprogram 29 juni - 6 juli 2014

BIL Sweden och MRF arrangerade under Almedalsveckan flera intressanta seminarier kring aktuella frågor som berör fordon, infrastruktur, transporter och deras betydelse i samhället. Många ledande politiker, de främsta forskarna, företrädare från intressanta intresseorganisationer samt experter från myndigheter och branschen medverkade. Vi arrangerade liksom tidigare år, utfrågningar av de politiska ungdomsförbunden, heta stolen och även andra små events.

Presentationer från söndagen den 29 juni.

Bana väg, här kommer (super)bussen! Se webbsändningen från seminariet.

Stenerik Ringqvist, konsult och Charlotte Wäreborn Schultz, vd, X2AB

Presentationer från måndagen den 30 juni.

Peak Car - eller? Se webbsändningen från seminariet.

Maria Börjesson, Transportforskare bitr föreståndare, Centre for Transport Studies KTH.
Håkan Johansson, Nationell samordnare för klimat, Trafikverket

Peak Oil...eller? Se webbsändningen från seminariet.
Ulf Svahn, vd, SPBI

Fossilfri trafik eller 42 kronor litern?
Per Kågeson, Forskare, Nature Associates.

Presentationer från onsdagen den 2 juli.

Obamaeffekten
Lars Jagrén, Chefsekonom, Företagarna.

Kan staden vara hållbar utan bilen? Se webbsändningen från seminariet.
Jerker Söderlind, Arkitekt, Stadsliv AB 
 

Presentationer från torsdagen den 3 juli.

Vad händer med supermiljöbilarna?
Anders Norén, BIL Sweden
Anders Lewald, Enhetschef, Energimyndigheten

 

visby_almedalen