Almedalen 2016

BIL Sweden och MRF arrangerade under Almedalsveckan flera intressanta seminarier kring aktuella frågor som berör fordon, infrastruktur, transporter och deras betydelse i samhället.

BIL Swedens program:

Söndag 3 juli

 • 16:00-16:55 Seminarium: "Ringled runt Stockholm ger bostäder och jobb".
  Med Mats Gerdau (M), Kommunstyrelsens ordf, Nacka kommun, Jan Valeskog (S), bitr. finansborgarråd, Stockholms stad, Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke och Maria Pleiborn, seniorkonsult på WSP.
  Plats: 
  Cramérgatan 3, sal B25

Måndag 4 juli

 • 10.00-10.55 Seminarium: "Rättvisa bilskatter för ett levande Sverige".
  Med prof. Jan-Eric Nilsson, VTI och statens utredning om vägslitageskatt, Sara Karlsson (S), riksdagsledamot i skatteutskottet, Sten Bergheden (M), riksdagsledamot i trafikutskottet, Fredrik Daveby, vd för Motormännen, Joachim Olsson, vd för Skattebetalarna och Jakob Lundberg, Timbro.
  Plats: Cramérgatan 3, sal B25
 • 11.05-11.15 Invigning av "Utsläppsfri zon" med provkörning av supermiljöbilar. Skeppsbron 3. Med Jessica Rosencrantz (M), vice ordf. i riksdagens trafikutskott och Håkan Matson, motorjournalist och ordförande för Car of the Year.
 • 13.00-13.45 Seminarium: "Hänger gymnasiet med i den tekniska utvecklingen?"
  Med bl.a. Roger Mörtvik, statssekreterare utbildningsdepartementet, Marie Nilsson, vice ordf. IF Metall, Filippa Lindström, vice vd för Upplands Motor, Caj Luoma, chef utbildning och arbetsmarknad Transportföretagen. 
  Plats: Cramérgatan 3, sal B25
 • 14.00-14.55 Seminarium: "Bus Rapid Transit - ett verktyg för stadsutveckling"
  Med Lennart Andersson, regionchef Trafikverket, Teres Lindberg (S), riksdagsledamot, Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag, Håkan Agnevall, CEO Volvo Buses, John Hultén, föreståndare för K2, nationellt centrum för kollektivtrafik.
  Plats: Cramérgatan 3, sal B25
 • 15.30-16.15 Samtal: "Fordonsindustrin, en motor för Sverige"
  Med Magdalena Andersson, finansminister, Martin Lundstedt, vd och koncernchef, AB Volvo och Håkan Samuelsson, vd och koncernchef,
  Volvo Cars.
 • Plats: Cramérgatan 3, sal B25

Tisdag 5 juli

 • 10.00-10.55 Debatt: Höghastighetståg - en gökunge i infrastrukturen?
  Med: Karin Svensson Smith (MP), orförande för riksdagens trafikutskott, Jessica Rosencrantz (M), riksdagens trafikutskott, Maria Börjesson, föreståndare för CTS vid KTH, Maria Pleiborn, WSP och Per Kågeson, forskare transport- och miljösystem.
  Plats: Cramérgatan 3, sal B25
 • 11.30-11.55 Heta Stolen med Anna Johansson, Sveriges infrastrukturminister
  Plats: Cramérgatan 3, sal B25
 • 12.30-13.30 Seminarium: "Går det att möta motorbranschens arbetskraftsbehov?"
  Med Irene Wennemo, statssekreterare arbetsmarknadsdepartementet, Filippa Lindström, vice vd för Upplands Motor,  Josefin Larsson, utredare IF Metall, Caj Luoma, chef utbildning och arbetsmarknad Transportföretagen.
  Plats: Cramérgatan 3, sal B25
 • 14.00-14.55 Seminarium: "Körkort - en nyckel till arbete och integration"
  Med Sten Bergheden (M) och Johan Andersson (S), riksdagsledamöter i trafikutskottet, Farbod Rezania, ansvarig för integration och arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv, Per Kågeson, transportforskare.
 • 15.05-15.25 Heta Stolen med Håkan Matson, journalist och juryordförande för Car of the Year
  Plats: Cramérgatan 3, sal B25
 • 15.30-15.55 Heta Stolen med Lena Erixon, Generaldirektör för Trafikverket
  Plats: Cramérgatan 3, sal B25
 • 18.00-18.45 Debatt: transportpolitiskt café med de politiska partiernas ungdomsförbund
  Med Louise Meijer (MUF), Carl-Johan Schiller (KDU), Hanna Cederin (UV), Tobias Andersson (SDU)
  Plats: Cramérgatan 3, högskolans café

Onsdag 6 juli
Temadag: Framtidens transportsystem

 • 10.00-10.55 Seminarium: "Uppkopplade fordon, säkerhet och integritet".
  Med bl.a. Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för VTI och regeringens utredare, Jessica Rosencrantz (M), vice ordf. i riksdagens trafikutskott, Maria Ågren, generaldirektör för Transportstyrelsen, Erik Dahlberg, Senior VP Vehicle Regulations, Scania CV
  Plats: Cramérgatan 3, sal B25
 • 13.00-13.45 Samtal: "Storstadstrafik".
  Med prof. Jonas Eliasson, trafikdirektör, Stockholms stad, Cecilia Berg, Head of Industry & Society Sweden på Ericsson och Fredrik Bergström, affärsområdeschef Analys & Strategi, WSP
  Plats: Cramérgatan 3, sal B25
 • 14.00-14.45 Seminarium: "Fossilfritt och transportsmart - en svensk uppfinning?".
  Med Henrik Henriksson, vd och koncernchef, Scania CV, Anna Johansson, infrastrukturminster, Erik Brandsma, generaldirektör för Energimyndigheten och Helena Fornstedt, Senior director fuels på Circle K
  Plats: Cramérgatan 3, sal B25
 • 15.00-15.55 Seminarium: "På väg mot fossilfria fordon, hur går det?"
  Med bl.a. Henrik Wingfors, EU-chef på Svensk Energi, Olle Johansson, vd för Power Circle och Björn Aronsson, vd för Vätgas Sverige.
  Plats: Cramérgatan 3, sal B25
 • 16.30-16.55 Heta Stolen med Erik Brandsma, generaldirektör för Energimyndigheten
  Plats: Cramérgatan 3, sal B25

Torsdag 7 juli

 • 18.00-18.45 ​Debatt: transportpolitiskt café med de politiska partiernas ungdomsförbunden. 
  Med Henrik Edin (LUF), Hanna Lidström (GU), Magnus Ek (CUF), Philip Botström (SSU)
  Plats: Cramérgatan 3, högskolans café