Almedalen 2022

Programmet finns även på Almedalsveckans hemsida

Söndag 3 juli

15.00-15.50 Vad krävs för att omställningen av lätta fordon ska fortsätta?

Hittills i år utgör andel laddbara personbilar 54% och lätta last ca 11%. Vad krävs i form av styrmedel och utbyggd laddinfrastruktur för att den fina utvecklingen ska fortsätta? Hur kan styrmedel bidra till att öka takten i omställningen för lätta fordon?

Välkommen till bilutställningen på Skeppsbron för att få höra hur omställningen till laddbara fordon går. Du kommer även att få följa diskussionerna om behovet av förändrade och nya styrmedel för att nå de tuffa svenska klimatmålen för transportsektorn. Vi vet att andelen laddbara personbilar ökar snabbt just nu, men hur säkerställer vi att den trenden fortsätter och att elektrifieringen av lätta lastbilar tar fart på riktigt? Seminariet kommer att beröra vilka styrmedel och andra åtgärder som behövs för att personbilar och lätta lastbilar, hur de behöver förändras och hur de sedan ska fasas ut. Vi kommer bl.a. att beröra Bonus-malus, sänkta förmånsvärden för miljöanpassade lätta fordon, behov av nya körkortsregler för miljöanpassade lastbilar med en totalvikt på upp till 4250 kg på B-körkort, styrmedel för brukande mm. 

Deltagare: Teres Lindberg (S), Mattias Bäckström Johansson (SD), Martin Ådahl (C), Helena Gellerman (L), Johanna Kriisa, vd BMW Sverige
Sten Forsberg, märkeschef Volkswagen Personbilar
Alexandra Österplan, chef för kommunikation och Public Affairs Xpeng
 

16.00-18.00 Uppstart Almedalen

Mobility Sweden och MRF inbjuder till mingel där vi lanserar vårt program i Almedalen 2022. Bjuder på tårta och kaffe, öppet för alla.


Måndag 4 juli

09.00-09.45 En helt elektrifierad huvudstad

Trafiken i Stockholm kan bli tyst och helt utsläppsfri till 2030 genom en snabb elektrifiering. Men vilka investeringar, innovationer och förändringar krävs för att lyckas med det? Hur långt har vi nått idag? Vad är viktigast att göra nu?

Volkswagen har tillsammans med Stockholm stad, Ellevio och Scania tagit initiativet till Elektrifieringspakten som vill snabba på elektrifieringen i huvudstaden. Målet är en helt fossilfri transportsektor redan år 2030.

Deltagare: Sten Forsberg Volkswagen Personbilar Sverige, Johan Lindehag Ellevio, Daniel Helldén Stockholm stad, Andreas Hatzigeorgiou Stockholms Handelskammare.
 

13.00-13.45 Övergång från fossila till alternativa drivmedel

Hur får vi ökad produktion av hållbara alternativa drivmedel? Vilka styrmedel bör finnas på plats för att klara av omställning till alternativa drivmedel för befintlig fordonsflotta? Räcker Reduktionsplikten?

Deltagare: Jessica Alenius Drivkraft Sverige, Svante Axelsson Fossilfritt Sverige, Maria Malmkvist Energigas Sverige, Maria Stenström 2030 sekretariatet, Anders Åkesson (C), Helena Gellerman (L).

 

14.00-14.45 Högnivådialog – Omställning av transportsektorn för att nå klimatmålen

Hur går omställningen till fossilfria transporter? Hinner vi ställa om flottan av fordon för att nå 70% målet 2030 och nettonollutsläpp 2045? Hur är vi föregångare för global omställning? Vi behöver det lokala som en språngbräda för den globala omställningen. Som föregångsland behöver Sverige tillåta test av nya tekniker och ha styrmedel för ökad elektrifiering och behöver EU som draghjälp. 
Vad har kommit ut ur Stockholm +50? Hur ökar vi takten i omställningen? Både för elektrifiering och ökad användning av biodrivmedel. Vilka utmaningar finns för de tunga transporterna? 

Deltagare: Annika Strandhäll, Klimat- och miljöminister, Christian Levin, VD och koncernchef Scania och TRATON, Robert Andrén GD Energimyndigheten
Högnivådialogerna.png
15.00-16.00 Drömmen om egen bil – kommer alla barn/ungdomar i framtiden kunna ha en egen bil?

Statistik visar att ungdomar vill ha individuell mobilitet. Hur planerar vi för fortsatt mobilitet i staden och på landsbygden? Hur underhåller vi vägar? Vilka mobilitetslösningar vill ungdomar ha?

Behovet av resor och transporter är stort. De allra flesta resor sker med bil och för många är bilen viktig både i jobbet och på fritiden. Antalet personer i Sverige som är körkortsinnehavare och antalet bilar ökar för varje år. Undersökningar visar också att allt fler unga vill äga en egen bil för att få uppleva den frihet som bilen innebär. Är detta något som ska uppmuntras? Vad kan i så fall göras för att fler ska ges möjligheten att ta körkort och förverkliga drömmen en egen? Vilka mobilitetslösningar efterfrågar ungdomar? Det är frågeställningar som detta panelsamtal mellan de politiska ungdomsförbunden och näringslivet tar sin utgångspunkt i.

Deltagare: Samuel Jonsson, 2:e vice förbundsordförande, Moderata ungdomsförbundet, Emil Eneblad, Vice Förbundsordförande, Ungsvenskarna
Elon Wissing, Utbildnings- och rättvisepolitisk talesperson, Grön ungdom
Emilie Nyman, Arbetsmarknadspolitisk talesperson, Centerns ungdomsförbund

Plats: Hamngatan 3, "Huset i trädgården" 

 

16.00-16.50 Infrastruktur för elektrifierade transporter - hur snabbt kan vi få infrastruktur på plats?

Hur snabbar vi på utbyggnad av laddinfrastruktur? Hur snabbar vi på tillståndsprocesser? Hur behöver styrmedel synkas för laddinfrastrukturen?

En förutsättning för att köra eldrivet är att kunna ladda sitt fordon, både hemma och längs vägarna. Tittar vi på statistiken ser vi tydligt att laddinfrastrukturen inte hänger med i den takt som antalet laddbara bilar rullar ut på de svenska vägarna. Varför byggs det inte fler laddstationer när vi vet att el kommer vara den dominerande tekniken inom transportsektorn i framtiden? Finns det risk att detta blir en bromskloss för omställningen av transportsektorn och kommer vi kunna nå våra klimatmål om laddinfrastrukturen inte finns på plats? Var är det skon klämmer och hur kan vi lösa knutarna?

Deltagare: Mazdak Haghanipour, Teknisk specialist Mobility Sweden, Åsa Johansen, Marknads- och kommunikationschef Milepost, Maria Brant, Country Manager Recharge Sverige, David Mowitz, Expert E-mobility Power Circle. Kristofer Fröjd, Affärsutvecklingschef Ellevio, Thomas Schölin, Vice VD och stabschef Drivkraft Sverige, Sofia Granfors, Head of E-mobility VW Group, Jens Holm, Riksdagsledamot Vänsterpartiet, Anders Berger, Director Group Public Affairs AB Volvo


Tisdag 5 juli

09.00-09.50 Hur kan framtidens fordon bli mer cirkulära?

Bilindustrin tar fram produkter som minskar miljöpåverkan, inte bara under användandet utan under hela livscykeln. Hur säkerställer vi att denna utveckling fortsätter? Vilka lagkrav finns för återanvändning och återvinning, i synnerhet för elbilsbatterier? Hur kan detta se ut i framtiden? Just nu pågår omställningen till renare drivlinor där elektrifiering kommer att dominera för såväl lätta som tunga transporter. Redan idag finns lagstiftning i form av producentansvar för uttjänta fordon, samt för uttjänta batterier. Båda dessa lagstiftningar är på gång att skärpas, inom något år har vi troligen en ny batterilagstiftning och bara ett par år senare skärpt producentansvar för uttjänta fordon. Dessa skärpningar görs på flera goda grunder, främst för att vi måste gå mot ett mer cirkulärt samhälle. Så, inför de skärpta kommande producentansvaren; Hur kan så mycket batterier som möjligt återanvändas och återvinnas optimalt, och av auktoriserade aktörer!? Hur tänker olika tillverkare kring återanvändning och återvinning av elbilsbatterier!? Vad behöver politiken hjälpa till med?

Deltagare: Anna Henstedt, Ansvarig Miljö, Mobility Sweden, Marcus Martinsson, Affärsområdeschef Batterier, Stena Recycling, Irene Bernald, Kommunikationschef, Audi, Sofia Granfors, Head of e-Mobility, VW Group, Mattias Johansson, Head of Global Public affairs, Volvo Cars, Mattias Bäckström Johansson, Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna, Markus Selin, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna


10.00-10.45 Hur ska utbyggnaden av laddplatser hänga med elbilsförsäljningen?

Övergången till eldriven trafik förutsätter bra laddning. Idag ökar laddträngseln, särskilt när det gäller tillgången till snabbladdning. Elbilen har blivit vanlig bland dem som kan ladda hemma på tomten, medan lägenhetshushåll har svårt att hitta laddning. Hur ska laddningen byggas ut i Sverige?

Deltagare: Claes Jerveland, VD Volkswagen Group Sverige, Volkswagen Group Sverige, Sten Forsberg, Chef Volkswagen Personbilar Sverige, Jörgen Wedefelt, Chef Audi Sverige, Lennart Olsson, Senior manager Circle K, Karin Hellgren, Kommunikationschef OKQ8, David Mowitz, E-mobilitetsexpert Power Circle, Maria Stockhaus, Riksdagsledamot, talesperson för transportfrågor, Moderaterna
Lorena Delgado Varas, Riksdagsledamot, ansvarig för innovation och forskning, Vänsterpartiet

 

17.00-17.45 Högnivådialog – svensk innovation för global omställning

Hur nyttjar vi kraften i det svenska innovationssystemet för att nå exportframgångar och maximera effekten för den globala omställningen? Kan vi vässa Team Sweden och främja export av hållbara transportlösningar? Hur sprider vi svensk innovation? Hur bibehåller vi konkurrenskraft för svensk industri?

Deltagare: Niklas Wahlberg, VP Partnership and system solutions, AB Volvo, Darja Isaksson, Generaldirektör, Verket för innovationssystem Moderator: Mattias Bergman

Niklas Darja2.png


Onsdag 6 juli

10.00-10.45 Kapacitetsstark busstrafik för framtidens mobilitet
Hur kan svenska regioner satsa på kapacitetsstark busstrafik? Hur löser regionerna framtidens mobilitet? Hur fungerar BRT? Hur sker samverkan mellan regioner och med myndigheter?

Sveriges Bussföretag och Mobility Sweden har under 2021 genomfört en samtalsserie med flera av Sveriges regioner för att bland annat få deras erfarenheter av kapacitetsstark busstrafik, såsom BRT, Bus Rapid Transit System. Seminariet kommer erbjuda erfarenheter från region Stockholm samt representanter från Volvo och Scania. Bakgrund till samtalsserien var att få en bättre förståelse om varför man i framtidsinriktade regioner valt att planera för eller ta beslut att satsa på kapacitetsstark busstrafik. Genom strukturerade samtal samlades erfarenheter som regionerna tar med sig in. Nu vill vi presentera en aggregerad analys samt skapa en dialog om hur vi i Sverige gemensamt skapar goda och bra förutsättningar för framtidens kollektivtrafik.

Deltagare: Kristoffer Tamsons, Regiontrafikråd Region Stockholm och ordförande Svensk Kollektivtrafik, Svensk Kollektivtrafik, Anna Grönlund, Branschchef, Sveriges Bussföretag, Rutger Hörndahl, Senior technical advisor, Scania, Maria Ahlberg Wedenby, Head of Public Affairs, Volvo Bus Corporation. 

 

11.00-11.45 Högnivådialog – energi och digitalisering för hållbara transporter

Elektrifieringsstrategin, är den tillräcklig? Hur kan digitaliseringen stödja omställning? Hur löser vi problem med betallösningar? Vilka energiöverenskommelser kan vi se under nästa mandatperiod?

Nollutsläpp för fordon kommer 2035 troligen, men utbyggnad av infrastruktur i AFIR riskerar att inte ha lika hög ambitionsnivå. Vad är regeringens svar för förutsättningar att nå 55% minskade utsläpp? Elektrifieringsstrategin, är den tillräcklig? Vilken hinderröjning krävs för att minska tiden för byggnation av infrastruktur? Hur har styrmedlen fungerat för att stödja elektrifieringen? Vad efterfrågar marknaden och kunderna? Hur fortsätter vi lösa problem med betallösningar för att det ska bli enkelt för konsument?

Deltagare: Khashayar Farmanbar, Energi- och digitaliseringsminister, Fredrik Isakson Volvo Cars Sverige, Robert Andrén GD Energimyndigheten
Högnivådialog3.png