Ny rapport: BRT i Stockholmsregionen

BIL Sweden i Almedalen. Transportforskaren Per Kågeson presenterar idag en ny rapport med förslag att inrätta en Bussbana med tre nya BRT-linjer i Stockholmsregionen.

BRT (Bus Rapid Transit) står för prioriterade bussystem, ibland kallat "tunnelbana på gummihjul". Konceptet passar utmärkt för att möta det växande behovet av tvärförbindelser i Stockholmsregionen.

En bussbana med hög kapacitet kan med relativt små medel binda ihop de södra förorterna med tillväxtcentra i norrort och skapa en snabb, attraktiv kollektivtrafik som suger upp en stor del av de ökande pendlingsresorna till år 2030.

Rapporten föreslår tre nya linjer som benämns Södra Tvärbanan, Stockholmsbågen och Barkarbylinjen. De två senare utnyttjar den tillkommande Förbifart Stockholm och har potential att kraftigt öka kollektivtrafikandelen där.

Rapporten diskuteras vid seminariet "Är BRT lösningen på ökat kollektivresande i Stockholm?" i arrangemang av BIL Sweden och Sveriges Bussföretag. Se BIL Swedens program för Almedalen här.

Läs hela rapporten här.

En sammanfattning av rapporten i broschyrformat hittar du här.