WLTP, räckvidd och energiförbrukning

Räckvidd är en fråga som många lägger fokus på vid köp av elbil. Kanske har du kört elbil och märkt att räckvidden inte alltid stämmer överens med vad tillverkaren specificerar? Det beror på att fordonstillverkare specificerar räckvidd och förbrukning baserat på en standardiserad körcykel. Dessa siffror är till för att du som konsument ska kunna jämföra bilarnas egenskaper mot varandra och för att du ska få en fingervisning om hur långt du kan köra på ett fulladdat batteri. 

Att bestämma en elbils faktiska räckvidd är inte alltid lätt eftersom det beror på en hel del variabler, som exempelvis väder, topografi, vägunderlag, typ av däck, din körstil, vilken kringutrustning som är aktiv, batteritemperatur och batteriegenskaper, vikt etcetera. 
När du läser på om elbilar kommer du hitta en räckviddssiffra som specificeras enligt WLTP. En siffra som inte alltid stämmer överens med bilens faktiska räckvidd när du väl kör bilen.

Sedan 2017 ska alla biltillverkare informera om ett fordons energiförbrukning och räckvidd enligt en standardiserad körcykel kallat WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). Denna körcykel ersätter den äldre NEDC (New European Drive Cycle) och sträcker sig över en längre sträcka med högre hastigheter, fler accelerationer och fler inbromsningar. I körcykeln tas det också hänsyn till exempelvis bilens vikt, aerodynamik och energiförbrukning. 

WLTP – ett laboratorietest

 • En WLTP-körcykel varar i 30 minuter
 • Fordonet körs i en testrigg på ”rullar” i ett laboratorium
 • Den totala sträckan är 23,25 km 
 • Laboratoriets temperatur är 23°C
 • Medelhastigheten är 46,5 km/h
 • Högsta hastighet är 131 km/h
 • Tillvalsutrustning, exempelvis luftkonditionering och stolsvärme, är avstängt
 • Under 13 % av körning står bilen still
 • När fordonet inte står still skall det köras sådant att man använder 7 kW motoreffekt som medel och 47 kW motoreffekt som max

En WLTP-körcykel är alltså styrd in i minsta detalj och knappast jämförbar med hur gemene man kör sin elbil. Det är just därför som man i många fall inte kommer upp i den räckvidd som biltillverkaren har specificerat för bilen. 

För dig som konsument är WLTP ett verktyg för att kunna jämföra olika bilar och dess egenskaper, men det är inte säkert att du kommer att uppnå denna räckviddssiffra året runt. I vissa fall kommer du att komma längre, och i andra fall kortare. En räckvidd som specificeras enligt WLTP är alltså inget räckviddslöfte och det finns ingen tillverkare som lovar att deras bil kommer åka lika långt, vid varje körtillfälle, som WLTP-siffran anger. 

Tips för att minska din energiförbrukning

 • Kör mjukt och planerat utan hårda inbromsningar eller snabba accelerationer
 • Håll lagom och konstant hastighet och följ trafikflödet på ett säkert sätt
 • Släpp på accelerationspedalen och låt bilen rulla där det är lämpligt
 • Ställ in en högre grad av regenerativ bromsning om det är möjligt
 • Använd klimatanläggningen med måtta
 • Undvik att köra med extra vikt genom att montera av takboxar och cykelställ
 • Tänk på att inte ha onödig vikt i bilen. Plocka ur golfbagen eller hockeyutrustningen från bagageutrymmet
 • Kontrollera däcktrycket ofta så att du håller det tryck som rekommenderas för dina däck
 • Tänk på att förvärma bilen och dess batteri när det är kallt ute. Batterierna trivs bäst när det är strax över 20°C