Skatter

Vägtransporterna i Sverige betalar årligen ca 97 miljarder kronor i olika statliga skatter och avgifter enligt beräkningar av VTI, baserat på underlag från Trafikanalys (2018). Statliga inkomster för vägtransporter överstiger utgifterna med ca 65 miljarder kronor.

Antalet eldrivna vägfordon, främst personbilar, växer. Dessutom blir fordonen energieffektivare och drivs med biodrivmedel i allt högre utsträckning. Samtidigt står vi för ett teknikskifte när det gäller digitalisering, uppkoppling och automatisering. Gränserna mellan transportslagen suddas ut. Drivmedels- och teknikutvecklingen leder till frågan om hur vi ska beskatta våra fordon i framtiden. I förlängningen behöver diskussion även inkludera hela transportsektorn.

Dagens skatt tas i första hand ut på drivmedel. Vid ett bensinpris på 20,60 kr/l är 3,78 kr/l energiskatt, 2,64 kr/l koldioxidskatt (skattenivåer oktober 2022) och 4,12 kr/l är moms, dvs totalt är 10,54 kr/l skatt, vilket motsvarar 51 procent av pumppriset. Vid en fulltankning (60 liter) betalar man 633 kronor i olika skatter på bensinen.

I stället för att beskatta drivmedel är det möjligt att ta ut en skatt kopplad till att fordon används. Det är redan idag tekniskt möjligt att använda elektroniska plattformar för att ta olika mycket betalt beroende på när och var tunga och lätta fordon körs liksom för att fånga fordonens miljö- och säkerhetsegenskaper.