Godstransporter

I stort sett varje vara eller tjänst som vi utnyttjar i våra dagliga liv inkluderar en lastbilstransport.

Känns det ibland som att det är "för många lastbilar" på vägarna? Kom då ihåg att det du ser är rullande välfärd. Rena lakan till sjukhuset, vattnet i kranen, brödet på bordet, återvinning av vårt avfall, en ny mobiltelefon, till och med tågresan till farmor är beroende av lastbilstransporter. Transporterna är verkligen samhällets blodomlopp. Driftsäkerhet är därför en oerhört viktig kvalitet hos en modern lastbil. 

En lastbil rullar cirka 5000 mil per år. Lastbilen är också en arbetsplats, där föraren tillbringar dagar och nätter. Dagens fordon är därför alltmer lättkörda, bekväma och trafiksäkra, för att kunna erbjuda en god arbetsmiljö.

En stor del av varans eller tjänstens värde består i att den är på rätt plats i rätt tid. Den växande tjänsteekonomin ger allt fler leveranser, framför allt i städerna, med kort varsel och höga krav på tidshållning. En ökande andel av yrkestransporterna sker med lätta lastbilar. 

Godstransporterna behöver ständigt effektiviseras, för att spara kostnader åt kunderna och minska miljöpåverkan. Effektivisering kan ske genom att utnyttja befintlig lastkapacitet bättre (fyllnadsgrad), öka lastkapaciteten (längre och tyngre fordon) och minska energiförbrukningen hos ekipaget (ny motorteknik, lägre rullmotstånd, lägre luftmotstånd genom exempelvis "platooning" och eco-driving genom förarträning, förarstödssystem och automatiserad körning).

I framtiden kan yrkestransporterna bli ännu effektivare och flexiblare genom förarstöd och automatiserad körning. Förarlösa fordon finns redan idag under vissa förhållanden, men framför allt ger automatiserad körning möjlighet att göra förarens arbetstid mer bekväm och effektiv, så att både vila och andra arbetsuppgifter kan ske under färd.