Mobility Swedens position angående laddinfrastruktur

Sverige är bäst i EU och trea i Europa när det kommer till andelen laddbara fordon i nybilsregistreringen. Våra prognoser pekar på att vi kommer ha över en miljon laddbara fordon 2025 och 2,5 miljoner laddbara fordon 2030. En förutsättning för att detta ska ske är att laddinfrastrukturen byggs ut i snabbare takt. En väl utbyggd laddinfrastruktur leder till att konsumenter kan vara trygga i att välja laddbar bil, men det är också en nödvändighet för att Sverige ska klara de nationella klimatmålen inom transportsektorn.

Hemmaladdning viktigast
Användarstudier visar att över 80 procent av all laddning av personbilar sker i hemmet. För cirka 40 procent av befolkning som bor i småhus är det en relativt enkel åtgärd att installera en laddbox. Men över hälften av Sveriges hushåll bor i flerbostadshus. Dessa hushåll är till stor del beroende av den publika laddinfrastrukturen. För att säkerställa att konsumenter ska kunna köra en laddbar bil är det därför viktigt att den publika laddinfrastrukturen byggs ut i hela landet.

Krav på byggnader
Eldrivna fordon kommer stå för en stor del av Sveriges fordonsflotta inom några år. Vid all ny- och ombyggnation av bostäder bör 60% av alla tillhörande parkeringsplatser förses med tomrör, 20 procent bör förberedas med elledning och resterande 20 procent bör förses med laddpunkter. För byggnader som inte är avsedda för bostäder bör 50 procent av de tillhörande parkeringsplatserna förses med tomrör och 10 procent bör förses med laddningspunkter. 

Right-to-plug
För att förenkla för hushållen att ladda hemma över natten bör Sverige införa ”right-to-plug”, alltså rätten att kunna ladda sitt fordon hemma och där fastighetsägaren inte har rätt att neka boende rätten till att ladda sitt fordon utan motivering. 

Publik laddinfrastruktur
Mobility Swedens undersökning ”Elbilisten 2022” visar att:
•    54% av elbilisterna tycker att det finns för få publika laddstationer
•    17% menar att det ofta är köer till laddstationerna
I början av 2023 kom EUs medlemmar överens om innehållet i förordningen om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR). Den sätter krav på medlemsländerna, bland annat kring utbyggnaden av publik laddinfrastruktur. Exempelvis ska publika laddstationer etableras var sjätte mil i båda riktningarna längs Sveriges TEN-T-vägar. Dessutom finns det krav att det ska installeras minst 1,3 kW publik snabbladdningseffekt per registrerad elbil och minst 0,8 kW publik snabbladdningseffekt per registrerad laddhybrid tills att andelen elbilar står för 15% av landets fordonsflotta. 
Det är dock viktigt att komma ihåg att AFIR definierar ett minimum för hur mycket publik laddinfrastruktur som ett land bör installera, med fokus på TEN-T-vägnätet. Utöver dessa laddstationer behövs också publika laddstationer på andra platser i landet så att Sverige får ett nationellt laddnätverk för att möjliggöra landsomfattande resor med el som drivmedel. Det är också viktigt att antalet laddpunkter och laddeffekten på varje publik laddstation inte blir en orsak till köbildning och irritation hos elbilister.

Användarvänlighet
Den publika laddinfrastrukturen måste också bli mer användarvänlig, det vill säga att det måste bli enklare för en elbilist att hitta närmaste laddplats, samt starta, stoppa och betala för sin laddning. Elbilister vittnar redan idag om en djungel av mobilappar, kort och nyckelbrickor som behövs för att ladda sin elbil på publika laddstationer. Den situation som uppstått riskerar att hämma övergången till en fossilfri fordonsflotta då betalning för publik laddning anses vara alldeles för invecklat.

Mobility Swedens undersökning ”Elbilisten 2022” visar att:
•    54% av elbilisterna tycker det behövs enklare betallösning och lösningar som fungerar över alla laddoperatörer
•    47% anser att det är för komplicerat med så många laddoperatörer och appar
•    43% anser att man borde kunna betala direkt vid laddstationen utan app eller medlemskort
•    25% anser att det är svårt att jämföra priserna för laddning
I förordningen om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR) som klubbades i början av 2023 regleras vilka betalmetoder som ska erbjudas på AC respektive DC-laddare.
Våra undersökningar visar också att 20 procent av elbilisterna upplever att laddstationerna ofta är ur drift. Detta är kritiskt för att en elbilist ska kunna ta sig vidare till nästa destination. Därför anser vi att det bör skapas tydliga ramar för laddoperatörer att förhålla sig till när det kommer till underhåll och tillsyn av publika laddstationer.
Drivkraft Sverige, Energiföretagen Sverige och Mobility Sweden har gemensamt slutit en branschöverenskommelse för enklare elbilsladdning. Läs mer om överenskommelsen här.


 

Mazdak Haghanipour webb 1.jpg

Mazdak Haghanipour
Teknikchef samt ansvarig för laddinfrastruktur och mobilitetstjänster
mazdak.haghanipour@mobilitysweden.se - 073-096 56 91