Elfordon

Antalet fordon som helt eller delvis drivs på el har de senaste åren ökat i allt högre takt, inte bara i Sverige utan även internationellt. Majoriteten av fordonstillverkarna har elfordon i sitt modellprogram. Det innebär också fler och fler fordon som behöver servas, repareras och underhållas på Sveriges fordonsverkstäder. Dessa fordon ställer nya kunskaps- och säkerhetskrav på verkstäderna och på dess personal.

Mobility Sweden har därför samlat all information rörande elfordon, kopplat till eftermarknaden, på webbsidan elbilsinfo.se. Här finner du alltid den senaste versionen av ”Branschstandarden för säker hantering av högvoltssystem i elfordon” som Mobility Sweden tagit fram tillsammans med Motorbranschens Riksförbund (MRF) samt Svenska Fordonsverkstäders Förening (SFVF).
 
På Elbilsinfo.se finns också biltillverkarnas rekommendationer till räddningstjänsten och hur de bör hantera krockskadade elfordon och en olycksplats, samt användbar information till bärgare, bildemonterare, bilåtervinnare, försäkringsbolag och andra instanser som ämnar att arbeta med elfordon.

Elbilsinfo

Läs mer på elbilsinfo.se

Kontakt

Kontaktperson för servicemarknadsfrågor:
Mazdak Haghanipour, Tel: 073-096 56 91

mazdak.haghanipour@mobilitysweden.se