Energimärkning för personbilar

Energimärkningen är enbart till för återförsäljare

Energimärkningen är framtagen av Mobility Sweden och dess medlemmar. Märkningen är ett frivilligt initiativ taget av fordonsbranschen inom ramen för färdplanen för fossilfri konkurrenskraft och är framtagen i syfte att informera konsumenter om personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.  I referensgruppen för utformandet av märkningen har Motorbranschens Riksförbund och Konsumentverket ingått. 

Etiketten bygger på koldioxidutsläpp i gram per kilometer, enligt WLTP-värdet under blandad körning. Märkningen anger även om bilen är godkänt för användning av alternativt drivmedel, vars utsläpp återfinns via QR-koden som leder till Energimyndighetens hemsida. Märkningen kan komma att uppdateras regelbundet utifrån förändringar i regelverk och politiken. 


Så här gör du 

  1. Fyll i bilmärke och modell.  

  2. Fyll i CO2-utsläpp – informationen finns hos Transportstyrelsen

  3. Välj drivmedel i listan. 

  4. Fyll i drivmedels-/ energiförbrukning, informationen finns hos Transportstyrelsen.

  5. Välj Ja/Nej i listan om fordonet är godkänt för alternativt drivmedel. 

  6. Välj stående eller liggande format på etiketten. 

Ett PDF-dokument genereras och laddas ned på datorn, därefter kan det skrivas ut i önskad storlek (A5, A4 etc) eller exporteras som bild (Arkiv -> Exportera som -> Bild) för att användas online.

Behöver du hjälp? Kontakta oss på info@mobilitysweden.se eller 08-700 41 00.   

Exempel elbil

elbil.png


Exempel hybrid
hybrid.png


Exempel diesel
diesel.png

Obligatoriskt fält Obligatoriskt fält Obligatoriskt fält