Eftermarknad

Dagens fordon är en av de mest avancerade produkterna i dagens mobila samhälle.

Fordonen måste uppfylla myndighetskrav med avseende på säkerhet och miljö, men även krav från fordonsägaren som ekonomi, körbarhet, prestanda samt komfort.

Teknik- och materialutvecklingen går mycket snabbt och ger bättre, säkrare och energisnålare fordon. Detta gör att dagens fordon är en av de mest teknisk avancerade fortskaffningsmedlen som finns i dagens samhälle. Många fordon är i många fall mer avancerade än exempelvis moderna passagerarflygplan ur material-, teknik- och elektronikhänseende.

På grund av att dagens fordon blir mer och mer avancerade både tekniskt och materialmässigt ställs höga krav på den personal som ska utföra arbetet. Idag erbjuder endast biltillverkaren eller dess representant i Sverige kurser, som motsvarar biltillverkarens krav på kunskap ner på bilmodellsnivå för att utföra fackmässiga åtgärder. De personer som genomgått dessa kurser erhåller ett bevis på sin kunskap.
Sammantaget ställer detta mycket höga krav på utbildning och kunskap på den personal som ska utföra reparations och servicearbeten på fordonen. De av biltillverkaren auktoriserade verkstäder måste bland annat uppfylla alla dessa krav för att få utföra fackmässiga reparationer och serviceåtgärder på fordonen.