Mobilitet & Transporter

Åtta av tio transporter i Sverige går på väg - ännu fler om man räknar gång och cykelresor. Motoriserade vägtransporter har hundra år av utveckling bakom sig - nu står vi inför ytterligare ett tekniksprång.

Vägtrafik har funnits så länge människor har haft fasta bosättningar. Ju mer mänsklig aktivitet, desto fler transporter. Bil, buss och lastbil har gett förutsättningar för den explosion av välstånd som har skett sedan drygt hundra år av motoriserade vägtransporter. Effektiv industri- och tjänsteproduktion, väl fungerande arbetsmarknader, ökad välfärd genom specialisering och handel - allt detta förutsätter pålitliga transporter till överkomliga priser.

Fordonsindustrin har under hundra års tid varit föregångare inom industriell process, effektivisering, kvalitetsarbete och säkerhet. Samtidigt med ökad kvalitet, komplexitet och värde, så har produkterna blivit både billigare och lättare att använda, så att fler kan få tillgång till dem. Bilen är den mest avancerade produkt som familjer och privatpersoner normalt har i sin ägo.

Idag står vägtransporterna inför ytterligare ett tekniksprång. Automatiserad körning och uppkopplade fordon ger stora möjligheter till ännu bekvämare, säkrare och effektivare vägtransporter. Elektrifiering med batterier och bränsleceller, nya bränslen och vidareutveckling av förbränningsmotorn ger kontinuerligt minskad miljöpåverkan från vägfordon. Detta sker kontinuerligt tack vare långsiktiga mål och internationell harmonisering, så att social och ekonomisk hållbarhet inte undergrävs när den miljömässiga tillkommer.

För väl fungerande transporter behövs mer än fordon. Infrastruktur och samhällsplanering, lagar och regler, skatter, avgifter och tillstånd kommer från politiskt håll. Med väl fungerande ramverk från internationella organ, stat och kommuner kan vi se fram emot ytterligare hundra år av ständig förbättring!