Mobilitet & Transporter

Åtta av tio transporter i Sverige går på väg. Vägtransporter med motordrivna fordon har hundra år av utveckling bakom sig och nu står vi inför ytterligare ett tekniksprång.

Bil, buss och lastbil har gett förutsättningar för den utveckling av välstånd som skett sedan motordrivna fordon började användas på vägarna. Effektiv industri- och tjänsteproduktion, väl fungerande arbetsmarknader, ökad välfärd genom specialisering och handel förutsätter pålitliga transporter och relevanta förutsättningar för fordonen.

Fordonsindustrin har under länge varit föregångare inom industriella processer, effektivisering, kvalitetsarbete och säkerhet. Tillsammans med ökad kvalitet, komplexitet och värde har produkterna blivit både billigare och lättare att använda och därmed tillgängliga för fler. Bilen är den mest avancerade produkt som familjer och privatpersoner normalt har i sin ägo.

Idag står vägtransporterna inför ytterligare ett tekniksprång. Automatiserade och uppkopplade fordon ger stora möjligheter till ännu säkrare och effektivare vägtransporter. Elektrifiering med batterier, nya bränslen och vidareutveckling av förbränningsmotorn ger kontinuerligt minskad miljöpåverkan från vägfordon. Detta sker kontinuerligt tack vare långsiktiga mål och internationell harmonisering, för att skapa förutsättningar för en hållbar omställning i samhället, ekonomiskt och framförallt för miljön.

För väl fungerande transporter behövs mer än avancerade och utvecklade fordon. Fordonsindustrin måste ges relevanta och långsiktiga villkor gällande styrmedel, infrastruktur och planering både nationellt och internationellt.