Nya affärsmodeller

Fordonsindustrin står inför stora förändringar. Vi brukar tala om tre megatrender som nu dominerar globalt. Den första är att vi byter drivlinor, där elektrifieringen är den just nu dominerande trenden. Den andra trenden är att vi får allt mer uppkopplade och automatiserade fordon. Dvs, vi går från passiv säkerhet till aktiv säkerhet i våra fordon. Och den tredje trenden är nya affärsmodeller som växer fram.

På personbilssidan förbereder sig alla tillverkare för nya tjänster och affärsmodeller. De nya affärsmodellerna kommer bli ett komplement till att äga bil. Mobility Sweden välkomnar utvecklingen där bilpooler, Peer-to-peer och olika hyr- och leasing former växer fram. Men det är viktigt att komma ihåg att det redan idag finns en etablerad form av bildelning nämligen traditionell biluthyrning. 

Sverige är ett avlångt land där vi har olika förutsättningar beroende på var vi bor. Beroende på människors olika förutsättningar kommer behovet av transporter se olika ut. Vad gäller bildelning som bilpooler och peer-to-peer-lösningar så ser vi större potential för dessa att kunna etablera sig i storstäderna än på glesbygden. 

Det är viktigt att politiken skapar rätt förutsättningar för olika typer av affärsmodeller. Sedan är det efterfrågan på tjänsterna som måste avgöra vilken typ av modell som är hållbar. Om man från politiken vill subventionera olika typer av delningstjänster måste alla delningstjänster inkluderas. Politiken får inte peka ut en tjänst som är bättre än den andra.