E10

Den 1 augusti introduceras E10 i Sverige. Introduktionen av E10 sker i samband med att reduktionsplikten höjs den 1 augusti 2021. Med E10 ökas inblandningen av Etanol från fem till tio procent i bensinen. Mobility Sweden, tillsammans med Drivkraft Sverige, har tagit fram informationsmaterial om vad detta innebär. I länkarna nedan finns lista på vilka personbilar som kan tanka E10 samt frågor och svar kring E10.